Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, hösten klass 4-6

Skapad 2018-08-26 09:38 i Sandlyckeskolan Båstad
Vi tränar vidare på olika tekniker, såsom teckna, måla & skapa film.
Grundskola 6 Bild
Vi kommer att träna att skapa med olika tekniker och olika material. Du ska kunna välja material som är lämplig för uppgiften och göra skisser och motivera ditt val av teknik. Färgval, vattenfärg, pastell/oljekritor etc. Du ska kunna jobba utifrån givna instruktioner enskilt och i grupp. En hel del uppgifter i bildämnet är kopplat till andra ämnen som vi läser.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Du kommer att få möjlighet att träna på olika sätt att teckna, olika tekniker samt olika material. Du ska få testa på design och formlära, olika färger och formers betydelse. Du ska få kunskap om ord och begrepp som är viktiga i ämnet för att kunna samtala om det du skapat/producerat.

När ska vi göra detta?

vecka 33-50

Varför ska vi göra detta?

 • Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Hur ska vi göra det?

Genom att använda olika material t ex oljekritor, akvarell, graffiti etc. Vi kommer att samtala om bilder. Vi skapar alster med olika material. Vi pratar om olika ord och begrepp som är viktiga inom ämnet. T ex perspektivmålning, horisontlinje, grundfärgerna mm.

Vad ska du visa mig, bedömning

 

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild, hösten klass 4-6

-->
-->
-->
-->
Framställa bilder
Eleven kan ännu inte framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan med god framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan med mycket god framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
Du kan ännu inte använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda flera olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda flera olika tekniker, verktyg och material på ett mycket väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Du kan ännu inte kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan med god säkerhet kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Du kan med mycket god säkerhet kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla ideér
Du kan ännu inte bidra med att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer och tankar inom flera olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du kan ännu inte formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetsprocessen framåt.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt på ett väl fungerande sätt.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt på ett mycket väl fungerande sätt.
Presentera bilder
Du kan ännu inte presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med mycket god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Du kan ännu inte ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge goda omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge mycket goda omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
Resonemang och koppling
Du kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör ännu inte kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör enkla kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och mycket väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: