Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2018-08-26 10:04 i Sandlyckeskolan Båstad
Kemi och miljö
Grundskola 4 – 6 Kemi
Ämnen finns överallt runt omkring dig och har olika egenskaper. Du skall nu få bekanta dig med en del av dem och även få kännedom om hur kemister arbetar. Tidsperiod: vecka: 34-39

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Konkretisering av mål:

Du skall kunna förklara vad en atom och molekyl är.

Du skall veta vad ett grundämne är och ge exempel.

Du skall veta vad en kemisk förening är och ge exempel.

Du skall veta att ämnen har olika egenskaper.

Du skall kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.

Du skall veta vad människan kan använda metaller till. 

Du skall kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.

Du skall veta varför man återvinner några olika ämnen.

Centralt innehåll:

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Undervisning - så här gör vi:

Gemensamma genomgångar

Texter hämtade ur Koll på NO 6, kapitel 4 Arbetsuppgifter i aktivitetsboken

Filmer

Laborationer

Fördjupningsuppgift

Diskussioner

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att

 • beskriva, förklara samband och använda begrepp
 • genomföra undersökningar
 • kommunicera och resonera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: