Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Music section 1

Skapad 2018-08-26 11:11 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 Engelska
Vi kommer under veckorna 35-42 jobba med området musik. Vi lär oss ord som hör till området, läser och skriver olika slags texter och tränar oss på att prata. Vi kommer främst att fokusera på att prata och skriva, men så klart kommer vi även att läsa och lyssna.

Innehåll

 Följ länken så kan du träna på glosorna, lyssna på glosorna och texterna och öva på texterna till boken Wings åk 7.

Glosor och ljudfiler Wings åk 7

Läxdagar är torsdagar och du får reda på läxan minst 1 vecka innan.

 

Du följer planering och bockar av när du är klar. Det är viktigt att du jobbar i kapp om du kommer efter.

Kursiverade uppgifter är frivilliga extra uppgifter som ger extra träning för att lättare nå de högre betygen. Det finns även några texter som man jobbar med om är klar med planeringen för veckan.

Planering finns under uppgifter och du får den i pappersform i skolan.

 

Vi avslutar området under vecka 41 och 42 med att :

 • Ni jobbar i grupp (jag delar in er i grupper) under v41 med att spela in en radioshow.
 • Du skriver själv en recension (review) på en bok, film, spel eller musikgrupp/artist eller konsert under v42.

 

Uppgifter

 • oförberett prov åk 7 läs och hörförståelse

 • Glsoförhör v 38 Adele

 • Planering av arbetet i work book

 • Final assignment A radio show

 • Final assignment a review

 • A fan email exercise 36

 • Läxa till torsdag vecka 35

 • Läxa till torsdag vecka 36

 • Läxa till torsdag vecka 37

 • Läxa torsdag vecka 39

 • läxa torsdag vecka 38

 • läxa torsdag vecka 40

 • Läxa till torsdag vecka 41

Matriser

En
engelska åk 7 Music

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Bedöms inom området
E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: