Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kan Fake News påverka ett val?

Skapad 2018-08-26 11:12 i Olandsskolan Östhammar
Tre veckor om massmedia och valet 2018 med åk 7.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Desinformation, Fake News och nättroll. Vi behöver förstå all information, reklam och nyheter som vi möter i våra flöden. Hur kan detta påverka valet i Sverige den 9 september? Hur fungerar valet egentligen och vad finns det för partier att rösta på?

Innehåll

Vad kommer du att lära dig?

Vi kommer bearbeta följande centrala innehåll (se långt ner på denna planering) som kort kan sammanfattas med; mediernas roll, olika slags medier samt möjligheter och risker med internet.
Vi kommer även att arbeta med valet den 9 september. Hur går det till? Vilka riksdagspartier finns det och vad tycker de?

Hur kommer vi jobba?

 • Genomgångar och diskussioner i klassen.
 • Läromedlet Digilär + instuderingsfrågor till det.
 • Samla ihop ord och begrepp som hör ihop med media och demokrati.
 • Enskilt arbete och grupparbete kring partier och hur man för fram sitt budskap.
 • Vi kommer att använda oss av bl.a. Digilär. Länken fungerar om du är inloggad.

Hur blir eleven bedömd

Bedömning görs löpande under lektionerna.
Vi kommer att ha ett förhör på ord och begrepp och kunna sätta in orden i rätt sammanhang.
Du ska kunna massmediers uppgifter.
Du ska också kunna reflektera över: Skillnaden på massmedier i en demokrati och en diktatur.
Du ska kunna viss fakta kring val till riksdagen, landstinget och kommunen.

Länkar och filmer

Bra länk med mer information:

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/mediekunskap-massmedier-och-journalistik#

Uppgift om "Fake News" som vi kommer att arbeta med.

https://lektionsbanken.se/lektioner/fejkade-nyheter/?grade=746&subject=817&section=4806

En powerpoint om massmedia med inspelat tal

https://www.youtube.com/watch?v=tjHPD485Zuo&feature=youtu.be

Som man kan se som repetition eller om man varit borta någon lektion.

 

Kunskapskrav

Kunskapskraven för E (nr 1,2,3,4,6, och 9 i Unikum SH) vi arbetar mot finns längst på denna planering. För betyget C på arbetsområdet krävs goda kunskaper och färdigheter och för betyget A krävs mycket goda kunskaper och färdigheter kring kunskapskraven.
Vi ger exempel i undervisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: