Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick zack läsrummet år 6

Skapad 2018-08-26 11:45 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Öppna en bok och gå in i en annan värld! Där kommer du att få uppleva spännande äventyr, läsa ruskiga historier och roliga berättelser. Genom att läsa faktatexter inom olika områden kommer du att öka din kunskap. Nu ska vi arbeta med läsutveckling och då hoppas jag att du hittar läslust och blir en riktig Bokslukare! Du ska få lära dig att använda olika läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer kunskap och glädje av de texter du läser.

Innehåll

Vi arbetar med läromedlet "ZickZack läsrummet" som är avsett för att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper.
Vi arbetar före läsningen med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp.
Sedan läser vi texten, ibland gemensamt, ibland enskilt.
Efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner, diskussioner, svar på frågor muntligt och skriftligt.
Svaren finns att hitta
 • på raderna - svaret går att hitta i texten
 • mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten
 • bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa.

Målet med undervisningen är att du ska få lära dig

 • välja och använda lässtrategier när du möter nya texter.
 • berätta om innehållet i texten och svara på frågor både muntligt och skriftligt.
 • lyssna aktivt på sådant vi läser gemensamt,
 • resonera om budskapet i texten och koppla det du läst eller lyssnat på till egna erfarenheter och åsikter.
 • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt

Så här kommer vi att arbeta

 • före läsningen arbetar vi med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp
 • vi läser sedan texten, gemensamt, enskilt eller i par
 • efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner, svara på frågor muntligt och skriftligt

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • är aktiv och deltar i gemensamma textsamtal och eget arbete med frågor före och efter läsning
 • är aktiv och deltar i samtal och diskussioner om de texter vi läser gemensamt
 • visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter du arbetar med
 • utvecklar ditt läsflyt genom att läsa olika sorts böcker självständigt och i grupp 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: