Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KORSSTYGN Bergvikssskolan

Skapad 2018-08-26 11:53 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
En broderiteknik som finns över stora delar av världen.
Grundskola 5 – 6 Slöjd
KORSSTYGN är en kul broderiteknik.

Du börjar med att sy ett hjärta för att lära dig SY STYGNEN och för att lära dig LÄSA ETT MÖNSTER.

Innehåll

Bedömning - Jag vet att du kan när du...


...syr korsstygn efter mönster
...använder olika slöjdord och slöjdbegrepp som hör till arbetsområdet
...använder lärloggen i Unikum och där skriver vad du lärt dig.

I denna slöjduppgift skall du lära dig att...


...sy korsstygn
...följa ett mönster
...använda nya slöjdord och begrepp 
...analysera och utvärdera din egen arbetsprocess i Unikum

Uppgift 1

1. Rita av hjärtat på rutat papper.
2. Välj tyg.
3. Välj tråd.
4. Trä på tråden på en nål utan spets.
5. Titta på instruktionsfilmen, hur man syr korsstygn.http://www.teacherondemand.se/video/297/korsstygn-hur-gor-man.html


6. Vad skall du göra av ditt färdiga hjärta......göra ett liten tavla, sy fast det på din iPad väska, dölja en fläck på din jacka.....kanske blir det en present till någon som man tycker om. DU bestämmer.....

Uppgift 2

Nu vet du hur man broderar korsstygn och hur man följer ett mönster. Dags att välja ett eget mönster!
Du kanske vill brodera någon figur från minecraft, ditt namn, ditt lags märke, en flagga eller någon fin blomma eller fjäril. Man kan konstruera det mesta med hjälp av korsade stygn.
1. Välj mönster.
2. Tänka ut hur stor tygbit du behöver till mönstret......lägg till 10 cm runt om.
3. Börja brodera....
4. Montera broderiet......vad det blir bestämmer du. 

 

Ord, begrepp som är kopplade till korsstygnsbroderi:

Tyget som vi använder heter aida-väv.

Brodernål utan udd = nålen är trubbig, då blir det lättare när nålen ska genom aidaväven.

Brodergarn, just vårt garn heter moulinegarn som är spunnet av bomullsfibrer.

 

 

Uppgifter

 • Mitt korstygns-broderi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6

Matriser

Sl

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Formgivning & framställning
Eleven kan med lärarstöd på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Säkerhet
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och delvis fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven med lärarstöd tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Eleven kan med lärarstöd i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdömen
Eleven kan med lärarstöd ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Eleven tolkar med lärarstöd slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: