Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/kemi v.35-39 ht18

Skapad 2018-08-26 12:07 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Vi kommer att arbeta med höstterminens start arbeta med luft och ljud. Eleverna kommer att vad luft är och vad det består av. De kommer även att lära sig vad lufttryck är och hur det kan påverka vädret. Vi kommer även att arbeta med ljud och eleverna kommer att få mer förståelse för vad ljud är, hur vi uppfattar ljud och några uppfinningar som har med ljud att göra.

Innehåll

Under arbetets gång om luft kommer eleverna att lära sig:

 • Vad luften har för egenskaper
 • Vad luft består av
 • Vad som menas med lufttryck
 • Något om luftföroreningar

Under arbetets gång om ljud kommer eleverna att lära sig:

 • Vad ljud är
 • Om olika starka ljud och toner
 • Hur ljud förs vidare och breder ut sig
 • Något om hur vår hörsel fungerar och hur djur hör
 • Om uppfinningar och upptäckter inom ljudområdet

 

Arbetssätt/moment

Kontinuerliga genomgångar

Arbeta med arbetsbok och stenciler

Utföra experiment

Diskussioner och samtal

 

Bedömning

Sker kontinuerligt under arbetets gång

Delaktighet under lektionstid

Arbete med stenciler

Test om luft och ljud

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Fysik/kemi v.35-39 ht18

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Luftens egenskaper
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Du kan med hjälp förklara luftens egenskaper
Tänk på att luft finns överallt. Luften har en massa och består inte bara av syre.
Du kan förklara vad luften har för egenskaper
Du kan förklara vad luften har för egenskaper och visar att du har god förståelse för luftens egenskaper
Vad luften består av
 • Ke  4-6
Du kan med hjälp förklara vad luften består av
Luften består av många olika typer av gaser, framförallt syre och kväve
Du har visat att du vet och förstår vad luft består av
Du har visat att du vet och förstår vad luft består av och kan ge flera exempel
Vad lufttryck är
 • Fy  4-6
Du har inte visat att du förstår vad lufttryck är
Tänk på att olika väderfenomen uppstår tack vare olika lufttryck på jorden
Du kan förklara vad lufttryck är
Du kan förklara vad lufttryck är och ge flera exempel på hur det kan påverka människan och vår omgivning
Luftföroreningar
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du kan inte riktigt förklara vad en luftförorening är
Många saker som vi människor gör skapar luftföroreningar. T.ex. när vi kör bil skapas växthusgaser
Du kan förklara vad en förorening är och vad vi kan göra för att minska dem
Du kan förklara vad en förorening är och kan ge flera exempel på hur vi kan minska den
Vad ljud är
 • Fy  4-6
Du kan med hjälp berätta vad ljud är
Tänk på att ljud är vibrationer i luften som våra öron uppfattar som ljud
Du kan förklara vad ljud är och hur det uppstår
Du kan förklara väl vad ljud är och hur det uppstår
Olika starka ljud och toner
 • Fy  4-6
Du kan med hjälp förklara olika starka ljud och toner
Tänk på att olika toner beror på olika svängningar i luften (Hz) och ljudvolym kan mätas i decibel (dB). Ju högre dB desto högre ljudvolym.
Du förstår att olika ljud och toner finns och kan förklara hur de uppkommer
Du kan förklara olika ljud och toner i detalj
Hur ljud förs vidare och sprider sig
 • Fy  4-6
Du har inte visat att du vet hur ljud förs vidare och sprider sig i luften
Tänk på att ljud sprids som vågor i luften och sprids vidare tack vare luften. Ljud kan även spridas i andra medier som t.ex. vatten och järn (tänk dig tågräls)
Du förstår hur ljud uppkommer och förs vidare genom luften
Du kan förklara hur ljud uppkommer och förs vidare genom luften
Hur hörsel fungerar hos djur och människor
 • Fy  4-6
Du kan med hjälp förklara hur hörsel fungerar för människor och andra ljud
Tänk på att örat uppfattar vibrationer i luften som våra hjärnor sedan tolkar som ljud
Du förstår örats funktion när vi hör ljud
Du kan förklara hur hörsel fungerar hos människor och olika djur
Uppfinningar och upptäckter inom ljudområdet
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Du kan inte ge exempel på olika upptäckter och uppfinningar inom ljudområdet
Tänk på att mobiltelefoner, mp3 spelare och cd-spelare är uppfinningar som många använder dagligen
Du kan ge exempel på olika uppfinningar och upptäckter
Du kan ge flera exempel på olika uppfinningar och upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: