Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 9

Skapad 2018-08-26 12:21 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Bildanalys åk 9
Grundskola 7 – 9 Bild
Säger en bild mer än tusen ord? Ta reda på det genom att skriva en bildanalys!

Innehåll

 

Bildanalys åk 9

Du skriva en enkel semiotisk bildanalys. Semiotik är läran om tecken och teckensystem och handlar om hur vi uppfattar bilders betydelse och mening. Den semiotiska analysen kan innehålla en mängd olika begrepp att utgå ifrån, men vi ska hålla oss till följande två: denotation och konnotation. Analysen ska också innehålla en kort information om den konstnär eller fotograf som ligger bakom bilden. Om det går att hitta mer information om själva konstverket eller fotografiet du valt skriver du lite om det.

Denotation

En denotativ beskrivning innebär att du skriver om vad bilden föreställer och beskriver det du ser. Du bör vara detaljerad.

Konnotation

En konnotativ beskrivning av bilden handlar om vilka associationer (tankar, känslor) du får när du ser bilden. Man brukar dela in associationerna i generella respektive privata associationer. Om bilden t.ex. visar en strand vid havet med solstolar, parasoll och blå himmel så kan en generell association vara "sommarsemester", för det är något som många associerar till när de ser bilden. Kommer du däremot att tänka på minnet av den sommaren då du lärde dig simma så är det en privat association.

Gå nu vidare till "uppgifter"

 

Uppgifter

 • Arbetsgång, bildanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bedömningsmatris bildanalys

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med godanvändning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: