Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2018-08-26 12:23 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Bild

En bildanalys är som att lösa en gåta eller som att lägga pussel - att känna efter och studera och tolka tecken för att nå förståelse. Man medvetandegör och synliggör processen mellan den som har gjort bilden och den som ser bilden. Man analyserar avsikten bakom bilden, på vilket sätt man blir påverkad och vad i bilden det är som påverkar.

Man kan göra ett schema eller en lista över hur och i vilken ordning man skall tänka. Ett sådant schema skall naturligtvis läsas som en kokbok - efter ett tag lägger man undan receptet, lägger till och drar ifrån efter sitt eget tycke och gör analysen som man själv tycker att det blir bäst.

Olika bilder ställer olika krav på hur man gör bildanalysen. En frågeställning som är avgörande för t.ex. en reklambild kan vara fullständigt meningslös när man analyserar en konstbild etc. Men det motsatta kan också gälla; en reklambild kan mycket väl använda sig av samma abstrakta former och färger, som ger liknande associationer/känslor som en poetisk konstbild.

Vad ska jag göra?: Du ska göra en skriftlig bildanalys.

Hur ska jag göra?:

  1. Välj en fotografisk bild för att analysera.
  2. Tänk på att välja en bild som inte är allt för lätt att analysera, välj en mer komplicerad bild som du kan göra en djupare analys om du strävar efter ett högre betyg. 
  3. Skriv din bildanalys genom att dela in texten i tre nivåer; denotation, konnotation och symbol.
  4. För ett högre betyg ska du sträva efter att använd så många begrepp som möjligt från teorihäftet.
  5. Lämna in den valda bilden tillsammans med analystexten för bedömning på Classroom. 
  6. Redovisa din bildanalys inför klassen.

 

Din analys ska innehålla 3 viktiga punkter:

Denotation: Det vi ser direkt på bilden.

Konnotation: Kopplingar (associationer och bibetydelser) vi gör till bilden, kan vara politiska, historia, känslomässiga kopplingar.

Symbol: Slutligen bestämmer du vad bilden som helhet symboliserar.

Skrivstöd: Använd lucktexten och frågorna (finns publicerad på firstclass) för att komma igång lättare.

 

Hur bedöms bildanalysen:

1. Tänk på att inte ha en allt för enkel bild, välj en svårare bild som behöver mer ansträngning för att analysera. 

2. Det är viktigt att du kan "peka på" vad det är i bilden som får dig att göra de associationer som du gör. Förklara varför du gör de kopplingar du gör. 

3. Vidare är det viktigt att du strävar efter att ha så många begrepp från häftet som möjligt för att nå högre betyg.

4. Sedan början av terminen har vi gjort olika bildanalys-övningar i helklass. Hur pass aktiv du har varit kommer att inkluderas i bedömningen. 

 

Varför ska jag göra det här?

I centralt innehåll står det att följande punkter är viktigt att vi jobbar med:

Bildanalys

 

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Bl
Kopia av Bild 7-9

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att kunna kommunicera, förstå, tolka, kritiskt granska och reflektera kring egna och andras bilder
Under arbetsprocessen utvecklar du idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med viss anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder
Under arbetsprocessen kan du utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med relativt god anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder.
Under arbetsprocessen kan du utveckla egna idéer inom olika ämnesområden och återanvända samtida och historiska bilder. Under arbetet formulerar du och använder handlingsalternativ som leder framåt. Du kan också presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang och ge välutvecklade omdömen.
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen formulerar du ochväljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan visa enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen utvecklar du egna idéer inom olika ämnesområden. Du visar komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: