Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 5 - Faktatext

Skapad 2018-08-26 12:33 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Svenska
Har du någon gång tänkt på varför dinosaurierna försvann? Eller varför det blir vulkanutbrott? Svar på dessa frågor och mycket mer kan du hitta i faktatexter. Typiskt för sådana texter är att det ofta finns med bilder och bildtexter som visar olika förlopp. Dessutom förklarar faktatexter saker och ting i en logisk ordning. I detta arbetsområde ska du få träna på att läsa och förstå olika faktatexter. Vi kommer att göra ett samarbete med engelskan, då du ska skriva din faktatext på engelska.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa faktatexter och förstå hur dessa texter är uppbyggda.

- känna igen vad som är typiskt för en faktatext vad gäller innehåll och struktur.

- göra sammanfattningar.

- göra förklaringskedjor (urskilja de olika delarna i ett förlopp).

- urskilja tidsord, förklarande och ämnesspecifika ord.  

- planera för att skriva en faktatext.

- samla relevant fakta (källkritik).

- vara delaktig i samtal och diskussioner.

 

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med:

- att läsa olika faktatexter samt diskutera dessa på olika sätt

- att göra olika övningar där ni ska träna på att ta till dig faktatexten på olika sätt genom att exempelvis göra förklaringskedjor och markera ämnesspecifika ord.

- källkritik.

 

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Faktatexter

Ny nivå
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samtala
Du framför till viss del dina egna tankar och åsikter om texters innehåll. Du behöver bli mer muntligt aktiv under lektionerna.
Du framför dina tankar och åsikter på ett relativt tydligt sätt. Du kan även till viss del motivera varför du tycker som du gör.
Du framför dina tankar och åsikter på ett tydligt sätt. Du kan även motivera varför du tycker som du gör.
Läsa
Du kan till viss del urskilja faktatextens struktur samt till viss del urskilja de olika delarna i en händelse/förlopp. Du behöver träna mer på att ställa frågor till texten och urskilja tidsord, förklarande ord och ämnesspecifika ord.
Du kan urskilja faktatextens struktur samt urskilja de olika delarna i en händelse/förlopp. Du visar även att du kan ställa frågor till texten för att lättare ta till dig textens innehåll. Du kan urskilja tidsord, förklarande ord och ämnesspecifika ord.
Du kan tydligt urskilja faktatextens struktur urskilja de olika delarna i en händelse/förlopp. Du visar även att du kan ställa varierade frågor till texten för att lättare ta till dig textens innehåll. Du kan tydligt urskilja tidsord, förklarande ord och ämnesspecifika ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: