Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter och spindlar på land och i vatten

Skapad 2018-08-26 13:03 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Biologi
I Sverige finns det ungefär 25 000 olika insektsarter och man kan se dem nästan överallt. Inomhus och utomhus, på och under marken, i vatten och i luften. Denna insektsvärld kommer vi att arbeta med en del under höstterminen.

Innehåll

 

Du kommer att få lära dig mer om:

 • samspelet i naturen
 • spindlar och spindelnät
 • vad en insekt är och hur den ser ut
 • näringskedjor

När vi har arbetat klart med temat ska du:

 • Känna till några insekter och spindlar du kan hitta i skogen och i sjön.
 • Kunna artbestämma en insekt.
 • Kunna planera, genomföra, utvärdera och dokumentera en undersökning av insekter och spindlar.
 • Kunna jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Kunna söka fakta och skriva en egen faktatext om en insekt eller en spindel.

Hur ska vi arbeta?

 • Gemenensamma genomgångar.
 • Filmer.
 • Övningar med artböcker.
 • Övningar att sortera djurarter utifrån gruppernas typiska egenskaper.
 • Insamling av insekter och med hjälp av luppar identifiera och sortera dem.
 • Faktaskrivande.

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du visar att du kan artbestämma en insekt eller spindel.
 • Du planerar och genomför en undersökning.
 • Du dokumenterar din undersökning.
 • Du deltar i samtal och jämför egna och andras undersökningar och ger något förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • Du kan hitta information och skriva en egen faktatext.

 

 

            

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Bi
Insekter och spindlar på land och i vatten åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fältstudier och undersökningar
 • Bi  E 6
Du klarar ännu inte av att göra en fältstudie och undersökning. Du använder inte planeringen till hjälp.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
 • Bi  E 6
Du klarar ännu inte av att använda utrustning på ett säkert sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningen.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningen.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningen.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
 • Bi  E 6
Du kan ännu inte jämföra dina och andras resultat. Du kan inte se några likheter och skillnader.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation
 • Bi  E 6
Du gör ingen dokumentation med text och bild.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Biologiska sammanhang och begrepp
 • Bi  E 6
Du visar inte att du har kunskaper om insekter och spindlar.
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: