Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inflytande - Månen

Skapad 2018-08-26 13:19 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering inflytande

Innehåll

Läroplansmål:

- utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
- utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
- utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Ett av målen finns även med som förbättringsåtgärd läsåret 18/19

Bakgrund:

Barnen visar intresse för att vara med och påverka det som sker i verksamheten (t.ex. lärmiljöer, material, vad de vill ha för kläder på sig, om de vill vara inne/ute, viljan att städa undan efter sig m..m.). Detta kommer vi nu arbeta vidare med.

Förväntat resultat:

Att barnen känner och förstår att de kan påverka verksamheten genom sina önskningar, idéer och förslag samt att de kan uttrycka det i ord och handling. Att barnen känner sig hörda och sedda av oss pedagoger och tilltro till att vi pedagoger lyssnar på deras tankar och åsikter. Att barnen skapat en förståelse om vikten att ta hand förskolans miljö och material.

Utbildning - Undervisning:

Barnen görs delaktiga i planeringen, genom t.ex. val av aktiviteter/uppgifter.
Barnen görs delaktiga i samlingen genom att få leda och bestämma innehåll utifrån sina önskningar och idéer.
Barnen kommer att få vara med att påverka lärmiljöer och material på avdelningen.
Pedagogerna ska sträva efter att tillgodose alla barns önskningar, både det barnen vill/önskar och inte vill.
Barnen ska få vara med och bestämma hur vi visar upp deras alster.
Pedagogerna ska agera förebilder för att barnen ska få en förståelse för hur man bör vårda och ta hand om förskolans material.

Detta arbete kommer att fortlöpa under läsårets gång. Vi reflekterar regelbundet i arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: