Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2018-08-26 14:10 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Bild
Konstig konst eller vacker bild? Vi tycker så olika och det är spännande. Bilder har en stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Vi lever i ett samhälle där vi ständigt möter bilder med olika syften, t ex för att informera oss om något, underhålla oss eller ge oss känslomässiga upplevelser. Hur du kan använda dig av bilder för att uttrycka åsikter och för att utveckla din kreativitet är delar av det vi kommer att ta upp. Följ med in i färgens och formens värld!

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?
Du kommer att få
- göra bilder med olika tekniker som t.ex vattenfärger, pastellkritor, tusch och collage.
- lära dig en del om kända konstnärer och deras bilder.
- lära dig grunderna i färglära när vi jobbar med grundfärger och färgcirkeln.
- arbeta med djupverkan; nära och långt ifrån.
- träna på att tolka och analysera bilder av olika slag.
- träna på att förbättra bilder med hjälp av respons.
- träna på att utvärdera ditt arbete.

Hur?
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få tydliga instruktioner till arbete med bilder/former av olika slag.

Du kommer regelbundet att få reflektera över vad du lärt dig och hur arbetet gått.

Du kommer också att träna på att ge och få kamratrespons och förbättra dina bilder utifrån det.

Du visar att du kan genom att:

• Framställa bilder genom att använda olika tekniker, verktyg och material och presentera dem för andra, t ex klassen.
• Ta och ge respons och visa att du vill utvecklas genom att omarbeta bilder.
• Delta i diskussioner utifrån bilder från olika tider och kulturer.
• Utvärdera bildarbeten, muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunicera med bilder.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser och genomarbetade uttrycksformer.
 • Bl  E 6
Du har svårt att skapa bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Budskapet går inte riktigt fram.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du har en tanke med budskapet men bilderna kan behöva lite förklaring.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du har ett tydligt budskap som många förstår.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du har ett tydligt budskap utifrån en personlig idé som många förstår.
Redskap för bildframställning.
Du kan i arbetet använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck.
 • Bl  E 6
Du är ovan att hantera material och tekniker och måste träna mer.
Du använder den teknik, de verktyg och de material du trivs bäst med. Bör träna lite mer.
Du väljer teknik, verktyg och material som passar med det uttryck du vill få fram.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett självsäkert och varierat sätt. Du har många idéer som du använder för att skapa olika uttryck.
Bildkombination
Du kan kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
 • Bl  E 6
Du har svårt att sätta ihop linjer och färger och göra placeringar på bildytan.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt. Du skapar bilder med olika djup.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt. Du skapar bilder med olika djup och överskärningar
Idéutveckling.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan inte hitta på egna idéer. Du kopierar andras bilder.
Du kan med lärarens hjälp få en idé eller göra en bild du kommer på.
Du har egna idéer men behöver stöd från läraren. Du funderar över olika lösningar.
Du har egna idéer och behöver ingen hjälp för att komma vidare. Du funderar över olika lösningar och väljer en personlig.
Utveckla arbetet.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
Du ger lätt upp. Jag utnyttjar inte tiden och hinner inte alltid bli klar.
Du gör de uppgifter som ges. Du kan följa instruktioner ett steg i taget. Du blir klar i tid.
Du prövar olika lösningar inom områden som du känner dig säker på. Du kan följa instruktioner i flera steg. Du utnyttjar tiden bra.
Du prövar på olika lösningar och vågar fullfölja dina idéer. Du följer instruktioner och kommer även med egna idéer. Du utnyttjar tiden maximalt.
Bildpresentation.
Du kan presentera dina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
Du hinner inte alltid klart med dina uppgifter. Du vill inte gärna visa andra vad du har gjort.
Du kan presentera dina arbeten för andra och kan anpassa redovisningen till sammanhanget på ett ganska bra sätt.
Du kan presentera dina arbeten för andra och beskriva vad du har gjort. Du anpassar redovisningen till sammanhanget på ett bra sätt.
Du kan presentera dina arbeten för andra och beskriva hur du gjort och dina tankar och idéer. Du anpassar redovisningen till sammanhanget på ett mycket bra sätt.
Utvärdering.
Du kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  E 6
Du har svårt att utvärdera ditt arbete och svårt att bedöma kvaliteten på dina uppgifter.
Du kan berätta enkelt och kort om vad du har arbetat med och enkelt beskriva hur ditt bildarbete blev.
Du kan berätta och beskriva om vad du har arbetat med och enkelt beskriva varför ditt bildarbete blev som det blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och förklara hur ditt val av teknik har påverkat resultatet.
Bildanalys.
Du kan föra resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 6
Du har svårt att se vad en bild berättar.
Du ser vad bilden berättar.
Du ser vad bilden berättar och kan med hjälp förstå det underförstådda budskapet.
Du kan läsa bilders underförstådda budskap och förklara det. Du kan dra egna slutsatser utifrån egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: