Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2018-08-26 14:26 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 2 Svenska Samhällskunskap
I år är det valår i Sverige. Söndagen den 9 september är det dags för alla myndiga, svenska medborgare att gå och rösta. I samband med valet ska vi passa på att lära oss mer om det här med val, politik och demokrati.

Innehåll

Syfte

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

- se filmer/program om ämnet från bl.a. UR 
- söka information om valet och de olika partierna
- träna oss på att argumentera och framföra åsikter, muntligt och skriftligt

Kunskapskrav/Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara hur ett riksdagsval går till.
 • känna till några politiska partier och politiker.
 • förklara innebörden av en demokrati och en diktatur.
 • argumentera för din åsikt muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Sh  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Sh
Valet 2018

Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på
Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
SO
Förstå och använda begrepp kopplade till ämnet.
 • Sh
 • Sh  1-3
 • SO
Du kan koppla ihop några ord och begrepp som är hör till ämnet med rätt förklaring.
Du kan flera ord och begrepp som hör till ämnet och kan para ihop med rätt förklaring.
Sv
Skriva argumenterande text.
 • Sv  1-3
Du kan med stöd av vuxen framföra en enkel åsikt i textform.
Du kan i enkel text framföra egna åsikter så att budskapet tydligt framgår
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: