Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inspiration från ett konstverk textil 03 18/19

Skapad 2018-08-26 16:52 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Vi kommer att åka till Skissernas museum och där kommer du att hämta inspiration till ett valfritt slöjdarbete i valfri teknik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska hämta inspiration från ett konstverk och därifrån utveckla en egen ide till ett slöjdföremål. Du får välja två egna tekniker som du ska kombinera. 

Du ska utveckla kunskaper i olika hantverkstekniker och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. 

Du kommer få utveckla idéer, arbeta med problemlösning, framställa föremål och värdera resultat.  

Du kommer utveckla dina kunskaper om färg, form och funktion och hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vi kommer arbeta med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. I undervisningen ingår alltid att vi hanterar maskiner och redskap på rätt sätt och att duhanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Du ska utveckla din medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 


Innehåll

 

Genomförande

Vi kommer att besöka Skissernas museum, där ska du välja ut ett konstverk som du vill hämta idéer ifrån. Du gör en ritning med mått, färg och materialval. Du ska tillverka ett slöjdföremål i två valfria tekniker med inspiration från det konstverk du har valt. Ditt slutliga resultat kan antingen bli ett bruksföremål eller en bild.
Vecka 1-3 kommer innehålla kurser om olika textila tekniker. 
Vecka 4 kommer vi att åka till Skissernas museum. Vecka 5 ska ska din design och planering vara klar.

Kvarstående tid kommer du att få ta ansvar för att projektet ska få det utseende och form du eftersträvar.

Redovisning

Vi dokumenterar processen i Classroom  efter varje lektion och en utvärdering skrivs i slutet när ditt slöjdprojekt är klart. Första bilden i Classroom ska vara på konstverket som du har hämtat inspiration ifrån och sista är på det slutliga resultatet

Elevinflytande

Du skapar din egen produkt med egen formgivning och val av material. 

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Slöjd
Förmågan att formge och framställa slöjdföremål
Jag väljer vilken färg och form mitt arbete ska ha och förklarar varför jag gjort dessa val. Jag följer instruktioner och tillverkar mitt slöjdföremål med lärarens hjälp.
Jag väljer färg och form och motiverar mitt val utifrån vad det ska användas till. Jag tillverkar slöjdföremålet på eget initiativ och följer lätt lärarens instruktioner.
Jag kombinerar färg, form och funktion utifrån vad slöjdarbetet ska användas till. Jag tillverkar mitt arbete i stort sett självständigt och kan förklara mina val och jämföra dem med liknande föremål.
Slöjd
Förmågan att använda handverktyg, redskap och maskiner
Jag kan efter lärarens instruktioner använda lämpliga verktyg till det föremål jag ska tillverka. Jag vet namnen på några redskap och tekniker jag har använt.
Jag kan självsäkert och självständigt använda olika verktyg och tekniker. Jag kan namnen på flera redskap och tekniker som används i slöjden.
Jag känner till olika tekniker och verktyg och väljer det som passar bäst för en uppgift. Jag känner till de flesta verktyg och redskap och motiverar det arbetssätt som är bäst att använda.
Slöjd
Förmågan att välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet och motivera val
Efter lärarens instruktioner använder jag och beskriver de tekniker jag lärt mig. Gör en enkel skiss och genomför slöjdarbetet med hjälp av läraren.
Jag vet vad jag ska göra och vilka tekniker jag kan använda till valt arbete. Jag gör en tydlig skiss och avslutar arbetet med en utvärdering.
Utifrån en given uppgift eller en egen idé skapar jag ett slöjdarbete som visar min egen design. Jag skissar och genomför självständigt arbetet och avslutar med en noggrann utvärdering.
Slöjd
Förmågan att utveckla egna idéer
Jag kan föreslå hur mitt slöjdarbete ska se ut och med hjälp av läraren genom-föra min idé.
Jag har egna idéer på slöjdarbeten och kan förklara hur jag tänker för att genomföra min idé.
Jag har egna idéer på lösningar som jag inte sett tidigare t.ex. vid samman fogningar, design m.m. Testar mina idéer och förklarar arbetssättet.
Slöjd
Förmågan att formulera och välja handlings- alternativ som leder slöjdarbetet framåt
Jag följer lärarens instruktioner och förstår i vilken ordning jag tillverkar mitt arbete, frågar när jag inte förstår för att komma vidare till nästa moment.
Jag följer instruktioner och tänker igenom varje moment för att slöjdarbetet ska få det utseende jag planerat.
Jag arbetar självständigt och diskuterar olika sätt att tillverka slöjdarbetet med läraren. Tar gärna hjälp av skriftliga instruktioner.
Slöjd
Förmågan att ge omdömen om arbetsinsatsen och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Jag kan säga om jag är nöjd eller missnöjd med mitt arbete och berätta om de val jag gjort på vägen.
Jag kan bedöma mitt och andras arbete på ett bra sätt också motivera och värdera de val jag gjort på vägen
Jag kan ta lärdom av de val jag gjort under arbetet och använda dessa kunskaper i nya situationer och sammanhang. Även ge tips till andra.
Slöjd
Förmågan att tolka slöjdföremåls uttryck och resonera om, färg, form, material
Jag kan beskriva mitt slöjdföremåls färg, form och material och enkelt koppla det till konstverket som jag har valt.
Jag kan beskriva mitt slöjdföremåls design och och koppla det till konstverket som jag har valt.Jag kan beskriva hur jag har arbetat fram mitt slöjdföremåls uttryck från det ursprungliga konstverkets.
Jag kan beskriva mitt slöjdföremåls design och uttryck. Jag kan utförligt koppla mitt slöjdföremåls uttryck till konstverket som jag har valt och hur jag har utvecklat mitt slöjdföremåls uttryck från det ursprungliga konstverkets.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: