Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-6 läsåret 2019-2020

Skapad 2018-08-26 17:26 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Vi sjunger sånger av olika karaktär kring olika teman och vardagsbegrepp. Svenska och engelska sånger Vi provar olika instrument, rytminstrument och ackordinstrument. Då tränar vi takt , rytm och imitation.
Grundsärskola F – 6 Musik
I ämnet musik övar vi olika färdigheter så att du kan deltaga i olika musiksammanhang. Vi sjunger sånger av olika karaktär, teman och sammanhang. Vi provar också att spela på olika instrument, lyssnar på musik, samtalar om musik, lär oss lite fakta och begrepp, tränar dans och rörelse. Dessa kunskaper ger dig också möjlighet att improvisera och skapa eget.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi övar på att:
* sjunga sånger av olika karaktär och teman
* sjunga kanon
* spela på olika instrument, melodi-rytm- och ackordinstrument
* spela tillsammans

* hålla takt, puls och en rytm
* lyssna och imitera
* lära oss, förstå och använda några musikbegrepp/ musikerord
* pratar om musik

* röra oss till musik, ibland givna mönster och ibland skapar vi egna rörelser

Bedömning - vad och hur

VAD bedöms? Din förmåga att
* deltaga i gemensam sång, sjunga unisont ( gemensam melodi) och kanon
* deltaga i instrumentalspel, härma en melodi el rytm samt spela efter viss notskrift
* din förmåga att lyssna, imitera och ta till dig instruktioner runt ditt spelande och sjungande  

* hålla takt, puls och rytm

* använda dig av musikbegrepp i ditt musicerande

 * deltaga i samtal om och kring musik

* deltaga i dans/rörelse 

* skapa eget, melodi- rytm- sång eller rörelse 

HUR bedöms detta ?
Genom observation av ditt deltagande. Du visar vad du kan genom att deltaga aktivt på lektionerna och öva på olika musikuppgifter  

Undervisning och arbetsformer

Du får möjlighet att:
* deltaga i sång och sjunga tillsammans med andra elever
* öva imitation ( sjunga, spela el genom rörelse)
* öva att hålla puls, takt och en angiven rytm
* öva spela på olika instrument 
* öva på musikbegrepp, använda dig av dem och deltaga i samtal om och kring musik
* öva dans och rörelse till olika typer av musik
* skapa eget genomsång, melodi, rytm eller rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-6
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
  Mu  1-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  1-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
  Mu  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt.
  Mu  A 6
 • I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: