Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och Organisation, del 1

Skapad 2018-08-26 17:40 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Ledarskap och Organisation Del 1: Individen Veckorna: 35 - 43

Innehåll

Ledarskap & Organisation, del 1: Individen

Innehåll:

Begrepp och teorier

Kända beteendevetare

 

Material:

Individuellt

Läroboken "Ledarskap och Organisation"

 

Uppgifter:

Leda varandra (praktiskt genomförande)

Analys (skriftlig reflektion)

Prov (begrepp och teorier)

Uppgifter

 • Leda varandra, praktiskt genomförande

 • Leda varandra, praktiskt genomförande

 • Joharifönster

 • Leda varandra, individuell skriflig reflektion

 • Leda varandra, individuell skriftlig reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  Led  -
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
  Led  -

Matriser

Led
Ledarskap och Organisation, del 1

E
D
C
B
A
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang.
Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.
Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta och även nya situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: