Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och valet 2018

Skapad 2018-08-26 20:27 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 6 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Arbetsområdet demokrati och valet 2018 handlar om Sverige som ett demokratiskt land och om valet till riksdag, kommun och landstinget 2018. Under arbetets gång kommer vi att arbeta med hur man röstar i Sverige, vilka partier det finns och varifrån de har fått sina idéer (ideologier). Vi kommer att arbeta med begrepp som demokrati och diktatur. Du som elev kommer att få rösta i Ekdala skolans skolval 2018. Vi ska också lära oss om hur Sverige styrs, vem bestämmer och hur bestäms olika saker i Sverige.

Innehåll

Tidsperiod; v34-39

Vad ska jag som elev utveckla;

  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om , och förmågan att reflektera över, värden och principen som utmärker ett demokratiskt samhälle.
  • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningarna att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

 

Vad ska vi arbeta med?

  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val.
  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.
  • Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Hur ska vi arbeta:

Vi kommer att använda sig av  olika arbetssätt och metoder Ni kommer att arbeta enskilt men även i par eller i grupp där vi fokuserar på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där nya ord och begrepp är i fokus. Vi kommer att ha muntliga diskussioner i mindre och större grupper. 

I arbetsområdet kommer vi att ha gemensamma genomgångar, diskussioner i par och helklass. Vi kommer att titta på kortare filmklipp för ytterligare belysa det vi läser och diskuterar. Vi läser och arbetar med text om demokrati, hur man röstar, och beslutar i Sverige och  arbetsuppgifter kopplade till texten. Inom arbetsområdet kommer vi även att ha skrivuppgifter och andra övningar kopplade till demokrati och valet 2018. Inför det svenska riksdagsvalet 2018 kommer du som elev att få möjlighet att rösta i skolval 2018.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni som elever kommer att i samband med vissa delar i arbetsområdet att kunna påverka hur ni ska arbeta och lära er på bästa sätt.

Ni kommer att kunna välja teman som ni kommer att skriva och argumentera om. 

Vi gör begreppslistor/tankekartor/diskussionsfrågor - som är bland annat elev styrda 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Ni kommer att få chansen att visa vad ni har lärt er i samband med de uppgifter vi arbetar med, redovisningar av era svar och tankar och prov

 

Till din hjälp har du; 

Textmaterial, ord och begrepp och andra övningar hittar du i google classroom. Hemuppgifter och datum för prov hittar ni i google- kalendern.

Nedan finns en bedömningsmatris i samhällskunskap; förenklat ska du kunna -dvs vad vi bedömer;

Vi kommer att bedöma din förmåga att;

  • använda ord och begrepp kopplade till arbetsområdet
  • kunna använda dina kunskaper om uppdelningen mellan riksdag, kommun och landsting (vem ansvarar för vad?)
  • kunna beskriva samband mellan valprocess- valresultat-riksdag-regering (mandatfördelningen)
  • kunna resonera om demokratiska värden och  principer; som vad kännetecknar en demokrati och vad innebär det?

 

Matriser

Sh SO
Bedömningsmatris Samhällskunskap

På väg mot E
E
Mer än godtagbara kunskaper
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang
Information och källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationen och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: