👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 6: Chapter 1A-3B

Skapad 2018-08-26 20:44 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola 6 Engelska
In these first five chapters we will learn more about the United Kingdom and United States of America. We will take a closer look att the Niagra Falls, a girl who plays the violin, different customs in the UK and USA, we will follow along on a bikeride through USA and at last a view of New York and L.A. We will become more confident when speaking and writing in English. We will also get better at understanding English and make ourselves understood.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • kunna förstå tydligt talad engelska.
 • kunna kommunicera i tal och skrift.
 • kunna göra dig förstådd på engelska. 
 • kunna anpassa språket efter mottagare och sammanhang. 
 • kunna reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor i olika sammanhang och i olika delar av världen där engelska används. 

Lektionsinnehåll

Vi kommer att:

 • arbeta i helklass, par, grupp och enskilt
 • läsa och lyssna på texterna i "Textbook"
 • arbeta med innehållet från "Textbook" på olika sätt, bland annat genom glosor och spel
 • lyssna på och skapa egna dialoger
 • titta på kortare filmer
 • göra olika övningar som tränar oss i tal och skrift, samt att vi förstår det vi hör och läser
 • läsa och utföra olika instruktioner
 • arbeta med skrivuppgifter tillhörande ämnet som tas upp i "Textbook" samt att skriva mindre texter på engelska
 • presentera ett ämne muntligt

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • arbete i par och grupp
 • redovisningar
 • skrivuppgifter

Matriser

En
Kunskapskrav - engelska 4-6

RECEPTION - förståelse

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Lyssna
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Läsa
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra för innehåll
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Agera utifrån budskap och instruktioner
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Använda strategier för att föstå
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterana kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Urval
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

PRODUKTION - tala och skriva

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.