Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria - från Antiken till Modernismen (v.35-46 (v.50 - boken))

Skapad 2018-08-27 07:32 i Domnarvets skola Borlänge
Pedagogisk planering - Litteraturhistoria
Grundskola 9 Svenska
Under ca.10 veckor kommer vi att göra en resa genom den västerländska litteraturhistorien. Arbetet kommer att vara uppdelat i sju olika epoker - från Antiken till Modernismen. Du kommer att få möta en del olika författare och utdrag från deras verk. Du kommer även att få svar på frågor som; Vad är specifikt för de olika epokerna? Har epokerna påverkats av samtiden? Har de påverkat varandra? Du kommer även att läsa en klassiker, en bok kopplad till Litteraturhistorien, som redovisas innan jullovet.

Innehåll

Arbetssätt

Inom momentet kommer vi att:
1) Välja och läsa en klassiker från valfri epok - du läser på mentorstid, HEL- lektioner eller andra lektioner om det passar. Varje vecka på tisdagar reflekterar du kring en specifik fråga. Du har till v.47 på dig att läsa ut boken, för att sedan förbereda och genomföra en muntlig redovisning om boken med hjälp av bilder och dina reflektioner.

2) Lära oss om de sju litterära epokerna från Antiken och vad som utmärker dem (Antiken, Medeltiden, Renässansen, Upplysningen, Romantiken, Realismen, Modernismen).

3) Läsa utdrag, titta på bilder eller se på delar ur filmer för att illustrera dessa epoker.

4) Ha diskussioner baserade på historien och tiden, texterna och författarna.

5) Skriva ett författarporträtt, i första person singular (jag-form) i brevform eller som tidningsartikel, som innehåller paralleller mellan texter och kultur, historia och författare. Även Källhänvisning och Källförteckning ska finnas med.

6) Göra en muntlig redovisning i grupp - som den muntliga delen av ett Nationellt prov i svenska

Lektionsplanering

En preliminär lektionsplanering av litteraturhistoria är följande:
Lektion 1-3: Antiken 800 f.kr – 500 e.kr
Lektion 3-4: Medeltiden 500- 1500
Lektion 4+5: Renässansen 1300 – 1650 (60)
Lektion 6: Upplysningen 1700 - 1800
Lektion 7+8: Romantiken 1800 - 1830
Lektion 9+10: Realismen 1830 - 1890
Lektion 11: Modernismen 1900 -
Lektion 12: Utdelning av epoker inför individuellt arbete. Sök fakta om din epok resten av lektionen. Välj en författare och fördjupa dina kunskaper om denne.
Lektion 13: Fortsatt arbete med författaren och epoken. Gör en mind-map med kortfattad fakta om din författare.
Lektion 14: Examinationsuppgift - Skrivuppgift: Skriv ett brev eller en artikel där "du" berättar om ditt liv - både privat och som författare, samt "dina" litterära verk. Koppla till historien och kulturen.
Lektion 15: Fortsättning på skrivuppgiften.
Lektion 16: Skriv klart, samt inlämning av brevet eller artikeln
Lektion 17: Examinationsuppgift - muntlig diskussion: Som det muntliga i Nationella provet, dock något kortare tid.

Lektion 18-19: Kamratrespons på Skrivuppgiften + Bearbeta ditt brev eller artikel

Lektion 20: Extra lektion

 

Examination

1. Skrivuppgift - brev eller artikel. Du låtsas vara en författare från en av epokerna, som du blir tilldelad.

2. Muntlig redovisning i grupp om ca. 6 personer, görs som den muntliga delen i svenska NP. Du läser ett utdrag ur en text från samma epok som du tilldelats till skrivuppgiften.

3. Kamratrespons och bearbetning av skrivuppgiften. Du ger respons på en klasskamrats text, samt får respons från en kamrat. Du bearbetar din text utifrån kamratresponsen och respons från en av dina lärare. Bearbetningen görs på dator.

4. Muntlig redovisning av din klassiker. Du presenterar din bok utifrån dina svar på reflektionsfrågorna, samt genom en Power Point med endast rubriker och bilder (fotografier, målningar, egna bilder, etc).

 

Bedömning

Du blir bedömd utifrån:

 • dina kunskaper om en epok och författare inom epoken
 • ditt språk och din skriftliga förmåga, samt din förmåga att följa textformen
 • din muntliga förmåga i diskussion
 • din muntliga redovisningsförmåga
 • din förmåga att göra en Power Point-presentation med rubriker och bilder

 

 

 

Uppgifter

 • Reflektionsfrågor Läsa Klassiker v.35-47

 • En kort översikt över epokerna i litteraturhistorien

 • Power point Antiken

 • Power point Medeltiden

 • Power point De litteraturhistoriska epokerna

 • Länk till "Hej litteraturen" - Utbildningsradion

 • Examination - Skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Betygsmatris Litteraturhistoria

F
E
C
A
Läsa med flyt
Bedöms utifrån reflektionerna till klassikern du läst samt din muntliga redovisning.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Bedöms utifrån reflektionerna till klassikern du läst samt din muntliga redovisning
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Bedöms utifrån skrivuppgiften .
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tolka & resonera om budskap
Bedöms utifrån den muntliga redovisningen i grupp.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tolka & resonera om budskap
Bedöms utifrån reflektionerna till klassikern du läst.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Bedöms utifrån skrivuppgiften.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Verket & upphovsmannen
Bedöms ev. utifrån den muntliga redovisningen i grupp.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Verket & upphovsmannen
Bedöms utifrån reflektionerna till klassikern du läst.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Bedöms utifrån skrivuppgiften.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Historiska & kulturella sammanhang
Bedöms ev. utifrån den muntliga redovisningen i grupp.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Historiska & kulturella sammanhang
Bedöms utifrån reflektionerna till klassikern du läst.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Bedöms utifrån skrivuppgiften.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Bedöms utifrån skrivuppgiften, om du valt att skriva ett brev.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Sammanställningar
Bedöms utifrån skrivuppgiften, om du valt att skriva en artikel eller ett reportage.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Söka, välja ut och sammanställa
Bedöms utifrån skrivuppgiftens innehåll.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ge omdömen om & bearbeta text
Bedöms utifrån kamratresponsen till en kamrat, samt din bearbetning av brevet eller reportaget.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Bedöms utifrån den muntliga redovisningen i grupp.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Bedöms utifrån den muntliga redovisningen i grupp.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Bedöms utifrån reflektionerna till klassikern du läst, samt din muntliga redovisning av klassikern du läst i kombination av en Power Point med bilder och endast rubriker.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: