Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan 2018/19 Ljusne Förskola avd. Havet

Skapad 2018-08-27 08:16 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Språk och digitalisering

Innehåll

Nuläge

Vi har barn med olika modersmål och på olika stadier i språkutvecklingen. I samlingen reflekterar vi över vad begrepp och sånger innehåller för budskap, vi har inte jobbat med rim och ramsor ännu.

Mål

Att barnen utvecklar sin språkliga kreativitet samt göra sig förstådda tillsammans med sina medmänniskor. Lära barnen att reflektera och argumentera med varandra.

Syfte

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Genomförande

Vi kommer skapa sagor med hjälp av digitala verktyg tillsammans med barnen.

Lära bokstäver, ord och rim och ramsor med hjälp av programmering.

Utnyttja pedagogiska applikationer, fokuserade på språk, i planerade aktiviteter.

Dokumentation under lärprocessen

Barn och pedagoger dokumenterar med hjälp av ipad.

Pedagoger genomför observationer och arbetslagsdiskussioner.

Ansvar

Hela arbetslaget.

Uppföljning

Reflektion efter varje aktivitet samt analys sista måndagen i månaden. En gång i månaden utför vi pedagoger kartläggning, analys och åtgärd genom mallen för dokumentation av det systematiska arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: