Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan 2018/19 Ljusne Förskola avd. Havet

Skapad 2018-08-27 08:36 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Utveckling, lek, lärande och digitalisering

Innehåll

Nuläge

En ny barngrupp där barnen behöver utveckla en trygghet till varandra och till pedagogerna. Idag leker barnen över hela avdelningen och över olika åldersgrupper, dock vill några hålla sig för sig själva.

Mål

Vi vill forma miljön på avdelningen så att barnen känner lust till att lära genom lek, både självständigt och med stöd av pedagoger.

Syfte

Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

Genomförande

Vi kommer att digital kurragömma.

Barnen kommer ha städuppdrag genom QR-koder.

Skapa film med "I can animate" och "iMovie".

Göra musik med "Garageband".

Dokumentation under lärprocessen

Barn och pedagoger dokumenterar med hjälp av ipad.

Pedagoger genomför observationer och arbetslagsdiskussioner.

Ansvar

Hela arbetslaget.

Uppföljning

Reflektion efter varje aktivitet samt analys sista måndagen i månaden. En gång i månaden utför vi pedagoger kartläggning, analys och åtgärd genom mallen för dokumentation av det systematiska arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: