Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanerin dari

Skapad 2018-08-27 09:31 i Enheten för flerspråkighet Ale
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att jobba mest med alfabetet och bokstäver,tal och skrift samtidigt ska vi jobba genom barn rättigheter och jämföra med hemlandet

Innehåll

 • Alfabet presentation
 • stavning och ord kunskap
 • Berätta om sig själv och sin familj
 • Lära och skriva sitt namn
 • veckodagar och årstider och månader på modersmål
 • Om kroppen
 • Barnrättigheter
 • Bilda enkla meningar
 • Högtider till exempel nawroz och ramadan
 • Naturkunskap och miljö
 • Läsa barnböcker
 • Jobba enkla grammatik

 

Mål

 Målet med undervisningen är att stärka elevens  kunskaper samt att öka intresset för modersmålet.
Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för eleverna.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att uttrycka dig muntligt.
 • Din förmåga att översätta dari  till Svenska.
 • Din förmåga att lära känna dari bokstäver.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska läsa och skriva dari bokstäver, detta gör vi genom att läsa tillsammans i form av både högläsning och tyst läsning. Vi ska jobba med spel och hitta rätt ord till rätt bild på  dari. Vi ska skriva  ord på tavlan och därmed öva på bokstäverna. Vi ska klippa och måla dari  bokstäverna. Vi ska jobba och diskutera i grupp. Vi ska jobba med språkmemory på både dari och Svenska för att förstärka ordförrådet på både Svenska och modersmålet. Arbeta med mänskliga rättigheter under kapitel( barn rättigheter )och jämföra med barn rättigheter i hemlandet och i Sverige.

 

Bedömning

I dina arbeten kommer vi att bedöma på vilket sätt du:

Deltar i samtal och diskussioner.
Läser och uttalar daribokstäver
Uttrycker dig på ett muntligt sätt.
Deltar aktivt i samling eller liknande.

Du ska lämna utdelade arbetsuppgifter.

 


Bedömningen är baserad på ovanstående punkter och jag utgår ifrån bedömningsmatrise

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  Gr lgr11
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: