Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3

Skapad 2018-08-27 10:04 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Fysisk aktivitet och hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång både för individen och samhället.

Innehåll

Vad ska du lära dig:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet. Eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.(LGR 11).

Hur vi arbetar:

 • Olika lekar inomhus och utomhus
 • Rörelse till musik; takt och rytm
 • Hinderbanor och olika redskapsbanor där vi tränar motoriska grundformer såsom rulla/rotera, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa
 • Introduktion till olika bollsporter

 

Vi arbetar med följande begrepp:

 • Grundformer
 • Allemansrätten
 • Takt och rytm
 • Begrepp som definierar hälsa

Under detta året kommer jag bedöma:

 • Din förmåga att använda de motoriska grundformerna
 • Din förmåga att följa regler och instrutioner vid lek inne och ute
 • Din förmåga att röra dig till musik och känna takt och rytm
 • Dina kunskaper om vad kroppen behöver att må bra

 

 
Idrott och Hälsa 1-3
Lekstorpsskolan
Lerum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: