Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aha! ht 2018

Skapad 2018-08-27 10:34 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild Fysik Biologi Slöjd Matematik Historia Svenska
I temat Aha! arbetar vi med Leonardo da Vinci och hans gärningar.

Innehåll

Hur arbetar vi?

 

Sv/so: Lär känna Leonardo da Vinci

På denna verkstad kommer du att få lära känna Leonardo da Vinci. Vem var  han? Vad gjorde han? Varför blev han så känd? Du kommer att få se en film där vi lära känna detta universalgeni och du kommer att få undersöka vem han var och vad han gjorde på egen hand. Du kommer även få öva på att göra tankekartor/skriva stödord.

 

NO:

Tänk att vi kan se! Hur går det till när vi ser allt omkring oss? Tänk vad många vackra färger det finns men hur kan vi se dem? Men varför blir allt grått och färglöst när det är mörkt? Vad är egentligen ljus? Varför behöver en del människor glasögon och hur hjälper de om man ser dåligt?

Överallt omkring oss låter det, men hur uppstår egentligen ljud? Hur fungerar vårt öra och hur kan vi höra ljud? Varför har vi två öron och varför sticker de ut en bit utanför huvudet? Varför kommer knallen en stund efter blixten vid åskoväder?

 

·        Vi kommer att läsa faktatexter, diskutera dem och svara på frågor.

·        Vi kommer att titta på modeller och genomskärningsbilder på örat

och ögat

·        Vi kommer att göra undersökningar som vi dokumenterar i text och

bild

·        Vi kommer att titta på filmer som handlar om öga/ljus och öra/ljud

 

Matematik

Fibonaccis talföljd

 • Arabiska -, Mayafolket - och det binära talsystemet

 • Gyllene snittet

 • Harmoniska rektanglar   

 • Tesselering M. C. Escher

 • Vi rita en växande spiral

 • Vi bygger mönster

 

So: Renässansen, Upptäcktsresor och en ny världsbild

På denna verkstad kommer du att få en inblick i vad Renässansen innebar och betydde för  upptäcktsresorna och vad dessa sedan har betytt för oss. Vi kommer att titta på filmer, göra quiz, leta fakta och skapa ett häfte i Book Creator

 

Bild

Måla porträtt med akrylfärg.

Leonardo da Vinci målade med oljefärger, men vi skall använda akrylfärg. Under dessa verkstadspass skall du arbeta med att skissa och sedan måla. Du skall arbeta med ljus och skugga för att ditt porträtt skall få form. Det gör du genom att använda olika nyanser av en färg.

 

Trä- och metall / teknik

Tillverkning av en fungerande katapult. Du planera ditt arbete och följer och arbetar efter en enkel ritning så självständigt som möjligt.

 

Mål

 

Lär känna Leonrado da Vinci

Du ska:

 • kunna göra stödord/tankekarta

 • kunna genomföra ett arbeta där du berättar om Leonardos liv.

 • kunna skriva faktataxter

 

NO

Du ska:

 • kunna förklara hur ljus breder ut sig  från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdes och skuggors form

 • kunna förklara hur ljus uppfattas av ögat

 • kunna förklara hur ljud uppstår , breder ut sig och uppfattas av örat

 • kunna genomföra enkla systematiska undersökningar

 • kunna dokumentera enkla undersökningar i text och bild

 

Matematik

Du ska utveckla förståelse för matematik och dess möjlighet.

Du ska fördjupa dig i begrepp som:

 • talföljd

 • olika talsystem        

 • mönster i matematiken       

 • algebraisk uttryck

 

So: Renässansen, Upptäcktsresor och en ny världsbild

Du får förståelse för hur Renässansens upptäcktsresor påverkade befolkningen i den "nya" världen och vad sedan dessa upptäckter gett "oss".

 

Bild

Du skall utveckla förmågan att:

 • ge dig tid att studera vad du verkligen ser.

 • skissa av ditt ansikte med rätt proportioner.

 • blanda färg till önskad nyans.

 • jobba med ljus och skugga.

 • lära dig nya begrepp och tekniker.

 • utföra materialvård.

 

Trä- och metall / teknik

Kunna tillverka en fungerande katapult.

 • Du skall planera ditt arbete och redovisning så att du hinner bli klar efter 4x80 minuter.

 • Du skall kunna följa och arbeta efter en enkel ritning så självständigt som möjligt.

Du skall kunna följa och arbeta efter en kort muntlig genomgång så självständigt som möjligt.

 

Bedömning

 

Lär känna Leonardo da Vinci

 • Du kan redogöra för hur Leonardo da Vinci levde.

 • Du kan berätta om några av hans konstverk/uppfinningar.

 • Du kan skriva faktatext och använda relevanta bilder till din text.

 • Du kan samla relevant fakta i  form av stödord/tankekarta.

 

NO

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • vara delaktig vid diskussioner och genomgångar

 • genomföra dina undersökningar på ett effektivt sätt

 • dokumentera dina undersökningar med text och bild på ett tydligt sätt

 • använda ord och begrepp som hör till ämnet

 

Matematik

Visa förståelse för matematik och dess möjlighet.

 

So: Renässansen, Upptäcktsresor och en ny världsbild

 • Du kan skriva faktatext och använda relevanta bilder till din text.

 • Du kan se konsekvenser av upptäcktsresorna för dåtidens folk och i nutiden.

 

Bild:

Detta kommer att bedömas:

 • att du aktivt lyssnar på instruktion.

 • att du handskas rätt med materialet under arbetet.

 • att du är koncentrerad på ditt arbete och för det framåt så du blir klar inom den utsatta tiden.

 • att du avslutar lektionen med undanplockning och materialvård.

 • att du slutför och redovisar ditt arbete särskilt din självbedömning är viktig. Redovisa i din portfolio på @slöjda bilder från arbetets gång är trevligt att se t.ex en bild varje gång.

 

Trä- och metall / teknik

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att jobba självständigt.

 • Din förmåga att använda rätt verktyg och att använda dem på ett ändamålsenligt sätt.

 • Din förmåga att benämna de olika verktygen du använder med rätt namn.

 • Din förmåga att redovisa ditt arbete

 • Hur väl din katapult fungerar

Uppgifter

Matriser

Hi Fy Sv Ma Bi Sl Bl
Öga och öra - ljus och ljud

Ny nivå
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala och diskutera
Eleven kan med hjälp av vuxen samtala om och diskutera enkla frågor som rör öga och öra/ljus och ljud genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör öga och öra/ljus och ljud genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör öga och öra/ ljus och ljud genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör öga och öra/ljus och ljud genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Genomföra undersökningar och använda utrustning
Eleven kan med hjälp av vuxen genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör med hjälp av vuxen enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska och biologiska samband och begrepp
Eleven har inte grundläggande kunskaper om fysikaliska och biologiska.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska och biologiska samband och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens och biologins ord och begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska och biologiska samband och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens och biologins ord och begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska och biologiska samband och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med god användning av fysikens och biologins ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: