Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys val2018

Skapad 2018-08-27 12:31 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Bild
Under några veckor arbetar vi med att analysera de olika partiernas valmaterial. Hur gör de för att påkalla vår uppmärksamhet? Sedan testar vi på att göra egna valaffischer, med slogan och logotype.

Innehåll

Tidsperiod v. 34-37

Så här kommer vi att arbeta:

Bildanalys: 
I denna uppgift ska ni granska och analysera bilder på de olika partiernas valaffischer.
I presentationen på Classroom finns alla partiernas valaffischer, men sök även efter annat material
som partierna ger ut och se om ni kan hitta likheter och skillnader mellan hur de valt att presentera
sig. Vilka färger, former och uttryck har varje parti valt till sin kampanj? Leta tex på:
- http://8sidor.se/partierna/
- partiernas hemsidor
- den lokala tidningen, alltså Mölndalsposten.
Titta på alla partiernas material och välj sedan ut två som du vill arbeta vidare med och jämföra
och analysera.
Frågor att ställa till båda bilderna, börja med en och gå sedan vidare till nästa.
a) Vad föreställer bilden? Vilket parti representerar bilden?
b) Vilken känsla eller upplevelse får du av bilden?
c) Hur framställs partiledaren på bilden? Är hen glad, ledsen, arg, förvirrad, besviken, orolig,
förbryllad...?
d) Vilka färger används i bilden (ljusa, mörka, kalla, varma)? Hur påverkar färgvalet dig?
e) Vilken är bildens stämning? Är det en lugn, en livlig, en aggressiv, en magisk, en humoris- tisk
stämning?
f) Hur används ljus och skuggor? Finns det skuggor i bilden? Kommer ljuset in från ett visst håll?
Är någon del av bilden mer upplyst än någon annan?
g) Upplever du att det finns några attityder eller värderingar i bilden?
h) Vilket syfte tror du bilden har?

 

Frågor att använda för att jämföra bilderna
i) Upplever du att partiledaren framställs på olika sätt i de olika partimaterialen? Framställs män
och kvinnor på samma sätt? Varför tror du att de framställs så här?
ii) Vilken av de två bilderna tycker du är den mest förtroendeingivande? Vad är det som gör att
den är förtroendeingivande? Beskriv så utförligt du kan.
För ett personligt resonemang kring hur du uppfattar partiaffischernas uttryck där du kopplar dem
till dig själv och till samhället runt omkring dig. Vad har du för personliga kopplingar eller
erfarenheter av innehållet eller uttrycket i de affischer du valt? Hur påverkar de dig och omvärlden?

 

Gör en egen valaffisch.

1. Sök webprogrammet CANVA och logga in.

2. Välj en design där du kan lägga in både bild och text.

3. Fota dig själv med hjälp av kameran på Chromebooken och spara bilden.

4.Infoga fotot, en slående text och skapa en logga för att locka betraktaren. Tänk på bildelement, vilket uttryck du är ute efter och vilken funktion din affisch ska ha.

5. Presentera för klassen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: