👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur

Skapad 2018-08-27 14:12 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Förstå, analysera och reflektera kring skönlitteratur
Grundskola 9 Svenska
Förstå, analysera och reflektera kring skönlitteratur

Innehåll

 

Du ska visa att du:

 • förstår det du läser samt bokens teman/budskap
 • kan sammanfatta och återge med egna ord det väsentliga av det du läser
 • kan reflektera kring handlingen, budskapet, personerna och miljön i boken
 • kan förhålla dig till personen/personerna i boken utifrån egna erfarenheter, tankar och åsikter
 • kan diskutera och reflektera kring bokens teman/budskap, ämnen boken tar upp samt hur historia och samhälle har präglat bokens innehåll
 • kan planera och ta ansvar för din läsning och fullfölja tillhörande uppgifter både i och utanför klassrummet

 

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

 • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
 • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/teman i boken
 • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och ämnena som tas upp i boken
 • din förmåga att resonera/dra slutsatser kring vad som har präglat boken och hur författaren har blivit påverkat av sin miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Att läsa - Förstå, analysera, reflektera kring skönlitteratur

Läsa skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
Analysera - förstå och förklara
Du förklarar på ett enkelt sätt kopplingar mellan boken och författaren.
Du förklarar på ett utvecklat sätt kopplingar mellan boken och författaren.
Du förklarar på ett välutvecklad och nyanserat sätt kopplingar mellan boken och författaren.
Du förklarar på ett enkelt sätt och drar till viss del slutsatser kring hur boken har påverkats av samtida historiska och kulturella aspekter.
Du förklarar på ett utvecklat sätt och drar relativt välutvecklade slutsatser kring hur boken har påverkats av samtida historiska och kulturella aspekter.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt och drar välutvecklade slutsatser kring hur boken har påverkats av samtida historiska och kulutrella aspekter.
Reflektera - utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor..
Du tolkar och reflekterar på ett enkelt sätt kring bokens tydligt framträdande budskap.
Du tolkar och reflekterar på utvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.