👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö

Skapad 2018-08-27 15:49 i Parkskolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att sätta ett frö, följa det hela vägen till en växt, och sen till att bli ett frö igen.

Innehåll


Från frö till frö

Lärandemål

I tema Från frö till frö får eleven möjlighet att utveckla följande förmågor:

- Genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor

- Beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för

- Beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen  och vilken betydelse det kan ha för en hållbar utveckling

- Diskutera vad vetenskapliga upptäcker som rör växter haft för människans levnadsvillkor och syn på naturen

- Använda information från arbetet med temat till att skapa en presentation om växters livsvillkor och livscykel

 

Långsiktiga mål i biologi (Lgr11)

 Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

      Undervisning

      Under arbetet med temat kommer eleven få möjligheter att:

-          Diskutera vilken roll växter spelar i näringskedjor och som ekosystemtjänst

-          Undersöka fröers utseende och en blommas olika delar och diskutera växters anpassningar till olika livsmiljöer

-          Systematiskt undersöka fröers förmåga att gro och vad plantor behöver för att växa och föröka sig

-          Läsa, undersöka och diskutera varför växter växer och var materien att växa av kommer ifrån

-          Läsa, undersöka och diskutera hur blommor pollineras och vilken roll bin spelar för detta   

-          Läsa och tolka texter om hur växter används och påverkas av människan, och diskutera vad det innebär för en hållbar utveckling

-          Läsa och tolka texter om Linné, Darwin och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för människors livsvillkor och syn på naturen

-          Utforma en poster om åkerkålplantans livscykel och livsvillkor

Bedömning

Det som bedöms är hur väl eleven kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera sina undersökningar i text och bild

Förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning

Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig

Beskriva hur växter samspelar med sin omgivning, till exempel för att få materia att växa av.

Beskriva hur växter samspelar med andra organismer, till exempel när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel eller jord- och skogsbruk

Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen

Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen

Presentera resultatet av arbetet med åkerkålen som en poster

 


 

 

 

                  1                                    2                 3

 

 

Biologi

 

 

 

 

 

 

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering

 

 

 

 

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

 

Dokumentera underökningar i text och bild

 

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att

formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan

jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

 

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt

utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Eleven kan

jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.

 

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder

eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

 

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

 

 

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Förklara hur fröer gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning

 

Beskriva hur växter samspelar med sin omgivning, till exempel för att få materia att växa av.

Beskriva hur växter samspelar med andra organismer, till exempel när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel, jord- och skogsbruk

Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växtes möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig

Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen

 

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge

exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer

 

 

 

 

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

 

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer

 

 

 

 

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

 

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara

och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av

biologins begrepp.

 

 

 

 

 

Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband

 

 

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

 

 

 

 

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, natur och ekologisk hållbarhet

Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen

 

 

Presentera resultatet av arbetet med åkerkålen som en poster

 

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen

och diskussionerna framåt.

 

 

 

 

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och

diskussionerna framåt.

 

 

 

 

 

 

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

 

 

 

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget

 

 

 

 

 

 

Uppgifter