Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9: "tal" kap 1

Skapad 2018-08-27 16:02 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Matematik
Arbetsområdet handlar om talmängder, faktorisering, negativa tal, potenser, kvadratrot och Pythagoras sats

Innehåll

Tidsperiod

Vi arbetar med temat fram till Praon v 42

Så här kommer vi att arbeta:

Arbetsmaterial och planeringar finns på Classroom - Chromebook är viktigt att ha med på lektionerna.

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans,

vi skriver i metodboken

vi arbetar i grupp och i par

vi arbetar enskilt

vi använder matteboken,

vi använder arbetsblad

vi arbetar tyst

vi har diskussioner

Syfte/förmågor att utgå ifrån

se nedan

Centralt innehåll

se nedan

Kunskapskrav och bedömning

bedömning sker genom skriftligt prov som en del av undervisningen.

provet bearbetas sedan undre lektionstid

Du bedöms på det du visar under lektionstid, både i samtal och i skrift.

Jag letar efter det du kan, inte det du inte kan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: