Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inspirerande lärmiljö

Skapad 2018-08-27 18:49 i Vigelsjögårds förskola Norrtälje
Förskola
Vi vill tillsammans med barnen skapa en inspirerande och lärorik innemiljö.

Innehåll

Syfte:

Vi vill skapa en inspirerande och lärorik miljö och där barnen erbjuds möjlighet att påverka sin innemiljö. Med detta vill vi att barnen känner delaktighet, och på så sätt visa respekt och varsamhet inför vår miljö.

Hur: 

Med hjälp av de intressen vi ser i barngruppen skapar vi rum i rummet med ett utmanande material från naturen och befintligt material. Barnen blir delaktiga genom att vi lyfter detta med barnen om vad de vill ha i sin miljö.

Sedan kan vi pedagoger och barn skapa en ritning över avdelningen där vi tillsammans placerar in materialet. När vi har kommit fram till hur vi vill ha det så får barnen samarbeta kring att möblera om. Barnen blir även delaktiga i att samla naturmaterial.

Pedagogens roll:

Vi ska se och uppmärksamma barnens intressen. Vi ska finnas där och vägleda och inspirera barnen för ett fortsatt lärande. Under processens gång utmanar vi barnen att reflektera kring det som sker genom att tex ställa öppna frågor mm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: