Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens utveckling och livets uppkomst

Skapad 2018-08-27 21:21 i Funbo skola Uppsala
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att arbeta med jordens utveckling från Big Bang och livets uppkomst fram till de första människorna.

Innehåll

Syfte

 • Att skapa förståelse för hur livet på jorden har uppkommit och utvecklats under olika tidsperioder.
 • Att skapa förståelse för människans uppkomst.

Du ska kunna:

 • beskriva hur jorden och universum skapades.
 • beskriva hur livet utvecklades.
 • beskriva människans uppkomst.
 • använda begrepp från begreppslistan för att beskriva jordens utveckling och livets uppkomst.

Undervisning

Vi kommer att:

 • skapa förförståelse för Big Bang genom att göra en praktisk liknelse med hjälp av en ballong.
 • lära oss mer om livet på jorden under olika tidsperioder/tidseror.
 • läsa enkla faktatexter och samtala om texterna.
 • skriva och rita fakta i ditt SO-häfte.
 • se faktafilmer.
 • skriva egna faktatexter med stödord och tankekarta.
 • göra olika bilduppgifter.
 • arbeta med läsförståelse, text och frågor.
 • öva på att använda ord och begrepp från begreppslistan.
 • göra ett besök på Evolutionsmuseet i Uppsala.

Bedömning

Du kan visa att du kan genom att:

 • du deltar i samtal och svarar på frågor under lektionerna.
 • återberätta något du sett i en film.
 • du förstår och kan använda de begrepp som vi arbetat med.
 • skriva en enkel faktatext med hjälp av stödord och tankekarta.
 • berätta om jordens utveckling och livets uppkomst utifrån bilder samt ord från begreppslistan.

Elevinflytande

Hur vill du visa att du kan?

 • göra ett prov muntligt eller skriftligt
 • skriva faktatext enskilt eller parvis
 • redovisa din text för klassen
 • egna förslag

Begreppslista

 • Big Bang
 • planet
 • jorden
 • universum
 • rymden
 • stjärnor
 • oändligt
 • syre
 • forskare
 • explosion
 • jordskorpa
 • gas
 • damm

 


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: