Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2018-08-27 23:14 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik
Att förstå procentbegreppet är viktigt i många olika situationer i livet. Procentberäkning används bland annat vid löneutbetalning, när man tar lån samt när man är och handlar. Procentbegreppet är även viktigt att förstå inom andra skolämnen. Därför väljer vi nu att arbeta med arbetsområdet procent.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform och kunna växla mellan dem.
 • använda dig av sambandet mellan andel, delen och det hela för att lösa problem.
 • utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare.
 • göra jämförelser av andelar.
 • utföra beräkningar med ränta och räntesats.
 • använda dig av matematiska begrepp.
 • värdera lösningsmetoder.

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

Andel, del, det hela, täljare, nämnare, bråkform, förlänga, förkorta, avrundning, decimalform, procentform, procentenhet, ränta, räntesats

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda och förstå matematiska begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • redovisa dina lösningar muntligt och skriftligt.

 

Bedömningen grundar sig på:

 • samtal och diskussioner under lektioner
 • skriftligt prov 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
välja och använda lämpliga matematiska metoder
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: