Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Ht- 18 Montessori Vaxholm

Skapad 2018-08-28 08:07 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Textilslöjd åk 6 Ht -17
Grundskola 6 Slöjd
Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

Innehåll

Innehåll:

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

    Målet är att alla ska med handledning kunna

 

 • använda symaskinen och strykjärnet på ett ändamålsenligt sätt. 
 •  trä symaskinen och ställa in rak söm.
 •  känna till begreppen skiss, rak söm, aviga, räta, sömsmån och pressa.
 •  arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och/eller skriftliga och färdigställa sitt arbete.
 •  använda de vanligaste redskapen och materialen.                           
 •  lära sig olika slöjdbegrepp.
 •  ta ansvar för sitt arbete.
 • göra en värdering av sitt arbete.
 •  
 • Vi tränar förmågan att: planera ett arbete, använda redskap, ta ansvar, följa olika arbetsbeskrivningar, se olika material och teknikers möjligheter, ta tillvara på mindre material och spill bitar (miljö och återbruk).

Bedömning - vad och hur

    Jag kommer att bedöma din förmåga.

    Att du kan rita av och klippa tyg efter mall/mönster.
    Att du kan följa en planering / instruktion.
    Att du kan berätta vad du har gjort.
    Att du kan välja lösningar som leder arbetet framåt och slutföra ditt arbete.
    Att du kan använda symaskinen och strykjärnet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
    Att du kan planera, genomföra, utvärdera och ta ansvar för ditt arbete.
    Att du kan hantera lämpliga verktyg och redskap.

   Jag kommer att titta på hur ni arbetar under lektionerna.

 Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.
 Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok (skriva och rita).

Undervisning och arbetsformer

 Eleverna får muntliga och praktiska genomgångar

 Vi kommer att mäta, skära, klippa och sy

 Vi väljer och kombinerar tyger i olika mönster och färger till Lappteknik.

 vi pratar om återbruk, hur vi kan göra för att minska negativ miljöpåverkan.

 Vi tittar på olika arbeten för att få inspiration.

 Eleverna tar med och utgår från det material som de har tagit med sig till skolan för att återanvända.

 Eleverna planerar sitt arbete utifrån egna idéer och material samt med hjälp av filmer och idéer från internet.

 Mycket kommer att bli: se, prova och göra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Bedömningsunderlag i slöjd

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

Slöjdföremål
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet med några hant-verkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med några hantverks-tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som eleven själv har sökt upp**.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ge omdömen
Eleven kan ge **enkla** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: