Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi HT 2018 åk 9

Skapad 2018-08-28 08:41 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Kemi
Vi kommer att lära oss mer om atomers uppbyggnad och hur det påverkar ämnens egenskaper. Vi kommer undersöka hur kemiska reaktioner kan ge elektrisk energi.

Innehåll

Centrala begrepp

 • Atom, molekyl
 • Protoner, neutroner, elektroner, elektronskal, valenselektroner
 • Grundämne, kemiska förening, jon
 • Atomnummer, masstal
 • Periodiska systemet, grupp, period
 • Kemisk bindning - jonbindning, molekylbindning, metallbindning
 • Ädla och oädla metaller
 • Oxidation och reduktion
 • Korrosion

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

 • Förklara begreppen inom avsnittet
 • Utföra laborationer
 • Formulera hypoteser och dra slutsatser

Planering

Vecka 34
Grundläggande begrepp

Vecka 35
Grundläggande begrepp
Demonstrationslaborationer
Ädla och oädla metaller

Vecka 36
Laboration - ädla och oädla metaller
Repetition

Vecka 37
Laboration - Vilka metaller reagerar med vilka metalljoner?
Skriftligt prov

Uppgifter

 • Frivilligt hemprov

 • Frivilligt hemprov

 • Skriftligt prov - elektrokemikemi

 • Laboration - ädla och oädla metaller

 • Laboration - vilka metaller reagerar med vilka metalljoner

Matriser

Ke
Elektrokemi

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Ny nivå
Du kan
Göra systematiska undersökningar i kemi
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra en undersökning från början till slut med hjälp ut av läraren eller en detaljerad instruktion
genomföra en undersökning från början till slut med viss hjälp av lärare, instruktioner eller kamrater
själv eller som en aktiv del i en grupp kunna genomföra en undersökning från början till slut
Du har inte nått kunskapskravet
skriva enkla laborationsrapporter med vardagligt språk
skriva laborationsrapporter där du blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp
skriva utvecklade laborationsrapporter med naturvetenskapliga begrepp och modeller. Rapporterna innehåller även möjliga felkällor och hur dessa kan minskas.
Du har inte nått kunskapskravet
formulera enkla hypoteser och dra enkla slutsatser samt börja ge ett förslag på hur en undersökning kan förbättras
formulera hypoteser som bygger på egna eller andras erfarenheter och dra slutsatser som till största del bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras
formulera hypoteser och dra slutsatser som bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ge exempel på nya frågeställningar som kan undersökas
Du har inte nått kunskapskravet
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
i undersökningar kunna använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband
Du har inte nått kunskapskravet
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: