Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i tyska åk 8 v 34-38

Skapad 2018-08-28 08:57 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola F
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv

Innehåll

Planering i tyska åk 8  t o m vecka 38

Planering i tyska för åk 8 MODERNA SPRÅK.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Woche 34

förmågor som tränas:

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Alles Deutsch 8, Kap 1A

▪ Ord som har med sommaren att göra t ex olika aktiviteter man kan göra på sommaren

▪ Att läsa och förstå innehållet i dialoger

▪ Talövning ”Was machst du gern im Sommer?”

▪ Hörförståelse

▪ Repetition av verb i presens

Övningar: A1-A4, S B1

Woche 35

förmågor som tränas:

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Kap 1B

▪ Fler ord som har med sommaraktiviteter att göra

▪ Textnära översättning

▪ Perfekt av svaga verb

▪ Skriva och berätta om min sommar

Övningar: B1, B2, SB2 – flera, C2, SB3, C3

 

Woche 36

förmågor som tränas:

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Kap 2 A

▪ Om ord och uttryck som har med resande och att beställa hotellrum att göra

▪ Dialoger och andra muntliga övningar innehållet i talat språk och

▪ Hörförståelse olika slags texter

▪ Repetition av starka verb i presens

Övningar: A2-A4, SB1

 

Woche 37

förmågor som tränas:

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Kap 2 B

▪ Textförståelse, brev

▪ Mejla och reservera ett hotellrum

▪ Dialog att beställa ett rum

▪ Perfekt av starka verb

Övningar: B2-B5, S B2

 

Woche 38

Repetition kap 1 och 2 (valda delar)

 

Prov: datum bestäms senare

 

Matriser

Kunskapskrav i tyska

F
E
C
A
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Läsförståelse
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Samtala
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: