Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val i Sverige 2018

Skapad 2018-08-28 09:06 i Bruksskolan Munkedal
Ett arbete som handlar om valet 2018
Grundskola 3 – 4 SO (år 1-3) Svenska Samhällskunskap
Under de första veckorna på höstterminen kommer vi att sätta oss in i hur ett val i Sverige går till. Vi kommer att lära oss om några olika partier i Sverige, vi kommer att lära oss om skillnader mellan en demokrati och diktatur och vi kommer även att få bilda olika "partier" och lära oss att argumentera för våra åsikter.

Innehåll

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

Målet med detta tema är att du ska kunna:

*  förstå begreppen demokrati, diktatur

* beskriva några skillnader mellan demokrati och diktatur.

* känna till några olika partier, partiledare och partisymboler i Sverige

* förstå hur en demokratisk process går till i klassen och i samhället

* får en större insikt i hur man kan föra fram ett budskap, argumentera med underliggande resonemang

*göra valaffisch för ett påhittat parti

* muntligt redovisa vad du och din grupp har skrivit om

* samarbeta i gruppen när ni arbetar med ert påhittade parti

 

Undervisning ( hur ska vi arbeta)

- vi kommer att samtala och diskutera begreppen demokrati och diktatur

- vi kommer at se filmer och lära oss mer om riksdag, regering och lära oss om hur ett val går till

- vi kommer att göra värderingsövningar tillsammans där vi tränar oss på att stå för det vi tycker och känner

- vi kommer genom klassråd/elevråd att prata/diskutera hur du kan få fram dina åsikter och hur man kan påverka

- vi kommer att öva oss på att argumentera med underbyggda resonemang

- vi kommer att bilda egna partier, göra valaffischer, ge "vallöften" och hitta på en "passande" partisymbol

 

- vi kommer att genomföra ett val i klassen där vi får rösta på ett av klassens partier

 

Bedömning ( detta kommer att bedömas)

Vi kommer att bedöma om/hur:

 

 • du deltar aktivt i diskussioner, samtal och redovisningar

 • du lyssnar och respekterar klasskamraters åsikter och tankar

 • du kan berätta några skillnader mellan en demokrati och en diktatur
 • du kan berätta om några av Sveriges partier, partiledare

Tidsplanering

Vi kommer att arbeta med detta tema under ca 4 veckor i början av höstterminen innan, under och efter valet som äger rum den 9 september 2018.

Uppgifter

 • Eget parti

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: