Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Energi

Skapad 2018-08-28 09:22 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 Kemi Biologi Fysik
Detta är ett temaområde där vi fokusera på området energi: Vad är Energi? Vad händer vid energiomvandlingar? Vilka energiformer finns det? Vilka energikällor finns det? Vad är skillnaden mellan energiformer och energikällor? Vilka energikällor använder vi? Vilka är fördelarna och nackdelarna med dem? Eleverna kommer att få lära sig begrepp och definitioner, samt både göra experiment och ett grupparbete.

Innehåll

Innehåll

Målen med arbetsområdet är att du ska kunna: 

Vad är energi?!

När du arbetar med avsnittet vad är energi?! ska du:

 • Känna till energiprincipen.
 • Känna till olika sorters energi.
 • Veta hur energi omvandlas från en sort till en annan.

Vårt energibehov

När du arbetar med avsnittet vårt energibehov ska du:

 • Veta vad som menas med energikvaliteter.
 • Känna till varifrån vi får vår energi.
 • Veta vad som menas med icke förnyelsebara energikällor. 
 • Veta vad som menas med förnyelsebara energikällor

Kostens påverkan på kroppen

När du arbetar med avsnittet kostens påverkan på kroppen ska du:

 • Redogöra för vilka näringsämnen vi behöver, och hur de används i kroppen.
 • Redogöra för vikten och funktionen av vitaminer och mineraler, 
 • Ge exempel på vad som är och har varit "normalt".
 • Ge exempel på dieter och hur man ska tänka kring dessa. 

Maten ger näring till cellerna

När du arbetar med avsnittet maten ger näring till cellerna ska du:

 • Redogöra för vilka födoämnen vi behöver och deras funktion i kroppen. 
 • Känna till några organ som finns i matspjälkningskanalen.
 • Känna till hur energin från maten blir näring i våra celler. 

 

Arbetssätt och undervisning

Vad är energi?!'

Detta avsnitt börjar först med en kort videoklipp om energi, efterföljt av en kortare genomgång, som sedan avslutas med enklare frågor om energi för att komma in i området.

 

Vårt energibehov

Detta avsnitt börjar med en kort genomgång om vårt energibehov, med efterföljande frågor kring avsnittet.

Där efter fortsätter vi med ett grupparbete om energikällor, där eleverna delas in i grupper efter deras klassplacering. Här kommer eleverna få arbeta gemensamt. Där de får söka upp information, diskutera och ta ställning till informationens rimlighet, samt diskutera sina egna åsikter och tankar. Samt sammanställa informationen i en kort rapport, samt redovisa informationen på en sammanfattad plansch. 

Kostens påverkan på kroppen

Detta avsnitt startar med en kort genomgång om avsnittet, och går igenom de olika näringsämnena. Där efterföljande instuderingsfrågor kommer för detta avsnitt.

Här kommer vi också laborera, och skriva en kortare labbrapport.

Vi kommer kolla på videoklipp och diskutera dessa. 

Maten ger näring till cellerna

Detta avsnitt startar med en kort genomgång om avsnittet, och går igenom hur de olika näringsämnena brytsner i kroppen och omvandlas til energi i vår kropp. Där efterföljande instuderingsfrågor kommer för detta avsnitt.

Här kommer vi också laborera, och skriva en kortare labbrapport.

 

Vi kommer kolla på videoklipp och diskutera dessa. 

 

De två sista områdena Kostens påverkan på kroppen och maten ger näring till cellerna kommer följa av ett prov.

 

Visa vad du lärt dig

Detta får eleverna visa genom:

Inlämningsuppgifter

Grupparbete

Prov

Labortaioner

Labrapport

Hur du jobbar under lektionerna

 

Material

Samtliga material finner eleven på Classroom under klassrummet Tema Energi.

Matriser

Fy Bi Ke
Tema Energi

Diskutera & argumentera

Insats
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med ….motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som ...
till viss del för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för …underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett … sätt i diskussioner och för att skapa..... texter och andra framställningar med …. till syfte och målgrupp.
i huvudsak fungerande sätt enkla viss anpassning
relativt väl fungerande utvecklade relativt god anpassning
väl fungerande välutvecklade god anpassning

Kunskap

Insats
E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har ... kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att... dessa ... användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel och beskriva med viss
goda förklara och visa på samband inom med relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom och något generellt drag med god
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då... kemiska samband och ... energiomvandlingar och materiens kretslopp.
enkelt identifierbara ger exempel på
förhållandevis komplexa visar på samband mellan
komplexa förklarar och generaliserar kring
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då ... ekologiska samband och ... energiflöden och kretslopp.
enkelt identifierbara ger exempel på
förhållandevis komplexa förklarar och visar på samband kring
komplexa förklarar och generaliserar kring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: