Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Go the distance

Skapad 2018-08-28 09:38 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Awesome 8 Chapter 1: Go the distance
Grundskola 8 Engelska
Arbetsområdets tema är resor och ni kommer att få läsa olika texter inom temat, diskutera olika resmål och även göra en reseguide till en stad i ett engelsktalande land.

Innehåll

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att läsa olika sorters texter. Kapitlet innehåller bland annat en dialog, utdrag ur en guidebok, en annons, ett brev och en längre essä. Under arbetet kommer ni att få möjlighet att diskutera olika resmål och fundera över varför människor reser.

 I övningsboken jobbar vi med olika  uppgifter som fokuserar på förmågorna att prata, lyssna och skriva på engelska. I detta kapitel ligger fokus främst på att prata men ni kommer även  att få träna er förmåga att uttrycka er skriftligt i kortare skrivuppgifter

I arbetsområdet ingår också ett grupparbete där ni skall få göra en reseguide till en stad i ett engelsktalande land. Innan uppstarten kommer vi att  läsa och diskutera vad som skall finnas med i en reseguide och vi kommer också att prata och läsa om hur man på bästa sätt får en grupp att fungera. 

Ni får en läxa/vecka som förhörs skriftligt eller muntligt. När du tränar in nya ord skall du också träna på att använda dem genom att sätta in dem i en mening eller förklara dem på engelska. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov onsdag v. 41.

Veckoplanering (med reservation för vissa förändringar):

 

W

Wednesday

Thursday

35

Introduction Awesome 8
Why do people travel?

Text: Florida, here we come TB p. 9-11

React and respond

AB p. 9-14

36

Homework: Useful phrases p. 12-13 AB

Role play Welcome to the All American Café


Read: Leave your heart in San Francisco TB p. 14-16


React and respond TB p. 16

AB p. 16-18


Listening activity AB p. 19

37

Homework:  Text p. 14-16 + words


Text: Ad and Complaint p. 17-18

React and respond

AB p. 22-27

Continue AB p. 22-2738

Homework: Words p. 26 AB (Things in the kitchen)
AB p. 27 - Act out the dialogue

 

Text: Ways to become a Great Traveller

 

Plan Group Work

 

 

Listening Activity AB p. 31

 

 

Awesome Writer and Speaker
Toolbox p. 122-125 Travel Guides + Make the Group Work Work

 

 

 

39

Homework: Text p. 20-22 + Words


Group work

 

 

Group work

40

Framtidssafari

Framtidssafari

41


Skriftligt prov kapitel 1

Group work

Finish project

42


Presentations

 

 

 

 

Bedömning – Så här visar du dina förmågor:

Bedömningen sker löpande under lektionstid och du visar de olika förmågorna på följande sätt:

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
  Genom att delta aktivt i diskussioner kring innehållet i texterna visar du din förståelse. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt  läs- och hörförståelsetest.
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
  Detta visar du genom att delta muntligt i diskussioner i par, grupp eller i klassen. Under arbetsområdet kommer du också att få delta i ett muntligt rollspel och redovisa din travel guide muntligt för klasskompisar.
 • Förmågan att  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  Om du t.ex inte kommer på ett ord förklarar du på annat sätt vad du menar. 
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  Detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i olika texter, muntliga diskussioner och redovisning. 
 • Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Du gör en reseguide  om en stad i ett engelsktalande land.

Utvärdering

Ni utvärderar skriftligt efter arbetsområdets slut. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: