Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskplanering samhällskunskap – demokrati

Skapad 2018-08-28 09:39 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, på jobbet och hela landet sker beslut och det bestäms saker. Antingen tillsammans, eller av enskilda människor.

Innehåll

Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, på jobbet och hela landet sker beslut och det bestäms saker. Antingen tillsammans, eller av enskilda människor. 

 

På skolan finns olika råd. Hur fungerar de? 

Alla har åsikter om saker och ting. Hur gör man för att uttrycka sin åsikt? Kan man förstå andras åsikter fast de inte är som ens egna? Får man lov att tycka vad man vill? Hur kan vi bestämma något om vi tycker olika? Hur arbetar man på ett demokratiskt sätt? 

 

I september är det val i Sverige. Vem får rösta? Varför ska man rösta? Vad är ett politiskt parti? Hur styrs Sverige? 

Dessa frågor kommer vi att söka svar på och arbeta med under augusti och en bit in i september.

Mål 

Här är några mål som vi arbetar med under detta arbetsområde:

- Att kunna uttrycka sin åsikt kring frågor i samhället och kunna argumentera för sina åsikter (inom elevens närhet: skola, klassen, familjen)

- Kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser

- Kunna förstå hur människor och samhället påverkar varandra och hur de förändras

- Förstå samhällsstrukturer i vårt land som riksdag, regering och kommun men även elevråd, klassråd och lokala strukturer

 

Arbetssätt och redovisningsform 

Tid för arbetsområdet blir v. 34-36

Vi kommer att läsa texter och se filmer som handlar om demokrati och andra former som t ex diktatur. Här ska eleverna få reflektera och diskutera kring innehållet. De får också lära sig viktiga ord och begrepp som har med området att göra.

Vi kommer att läsa och undersöka om regering, riksdag och politiska partier bl a utifrån ett material vi beställt från Sveriges riksdag. Eleverna kommer att i grupper få presentera egna "låtsaspartier" för en annan klass på skolan. I samband med detta kommer vi att hålla ett eget val. Eleverna kommer även att tillverka valaffischer med ett partiprogram som presenteras för klassen.

En skriftlig uppgift kommer att finnas med i avslutningen där eleverna får chans att visa sina kunskaper i arbetsområdet.

 

Visa din kunskap - Bedömning 

Vid diskussioner i klassrummet lyssnar och antecknar vi utifrån det vi ser och hör. Vi ställer frågor till elever och bildar oss en uppfattning var de ligger i förhållande till kunskapskraven. Detta sker fortlöpande under lektionerna.

Du och några klasskamrater tillverkar en valaffisch där ert partis program presenteras. Detta arbete kommer vi att bedöma. 

Vi har en skriftlig uppgift där du får möjlighet att visa att du förstår ord och begrepp inom arbetsområdet och visar dina kunskaper kring hur riksdag, regering och kommuner fungerar, hur ett val går till, vad politiska partier är, vad demokrati är för något.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: