Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik

Skapad 2018-08-28 09:56 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 Slöjd
Syftet är att utveckla kunskaper i olika hantverk.

Innehåll

TEXTILSLÖJD GARNTEKNIK ÅK 

 

Tidsåtgång ca en halv termin.

 

Syftet är att utveckla kunskaper i olika hantverk.

 

Centralt innehåll:  Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används

                             på ett säkert och ändamålsenligt sätt.    

       

                             Utvecklade former av hantverkstekniker, t.ex gjutning, vävning och svarvning.

                             Begrepp som används i samband med dessa.

 

                             Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar

                             och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

                             

                             Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och

                             värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

                             

                             Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och

                             resultatet. 

 

Arbetssätt:            Efter genomgång om arbetsområdets innehåll av läraren, arbetar eleverna  

                             praktiskt med hjälp av datorn och slöjdlexikon. Sedan gör eleverna en skriftlig

                             dokumentation. Läraren coachar eleverna framåt i sitt arbete.

 

Bedömning:         Du kan skapa saker i olika material med hjälp av 

                          instruktioner.

                          Du kan använda verktyg, redskap och maskiner som 

                          fungerar i slöjdarbetet.

                          Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, miljön,

                          och målet med slöjdarbete. Du motiverar dina val.

                          Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp material som

                          finns för att inspirera till skapande.

                          Du kan testa hur olika material och tekniker kan användas

                          tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur 

                          de fungerar.

                          Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjd-

                          arbete går framåt.

                          Du kan ge omdömen om hur du har arbetat och använder o

                          ord och uttryck från slöjden. Du beskriver hur utseende och

                          kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det 

                          fungerar. 

                          Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar

                          på ett sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och

                          med trender och traditioner i olika kulturer.   

   

 

 

                          

Uppgifter

  • Sltx utvärdering - Garnteknik

  • Sltx Utvärdering Plast -Skinn

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: