Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2018-08-28 09:59 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under en period arbetar vi med fem epoker i litteraturhistoria: antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen och romantiken.

Innehåll

Konkretiserade mål

 Eleven ska kunna läsa texter med mycket gott flyt genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier (ta ut det viktigaste i en text om en epok och kunna och kunna återberätta med hjälp av nyckelord). 

Eleven ska kunna dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.

 

Undervisningen

Eleverna ska få ta del av skönlitteratur från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. De ska även få ta del av skönlitterärt betydelsefulla författare från Sverige och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken tillkommit i.  Eleven får också träna lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 

Bedömning

Se matris nedan

Matriser

Sv SvA
Svenska: litteraturhistoria

Litteraturhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang
Kunna resonera kring hur ett litterärt verk är påverkat av sin tid och hur det påverkar vår tid
Eleven ska föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det tillkommit i.
Eleven ska föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman och relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det tillkommit i
Eleven ska kunna dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: