Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Diskutera och argumentera

Skapad 2018-08-28 10:24 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska
Valet 2018 äger snart rum och därför kommer vi i det här arbetsområdet fokusera på diskussion och argumentation. Vi läser om skillnaden mellan diskussion och samtal, olika typer av argument och olika retoriska knep och kopplar detta till politikernas arbete.

Innehåll

Vi kommer att läsa om diskussion och argumentation i Portal s. 100-104 och diskutera innehållet på dessa sidor. Vi kopplar innehållet till politik och hur politiker kan använda sig av olika typer av argument och retoriska knep för att nå fram med sina budskap till väljarna. 

Du kommer få skapa en digital presentation i Keynote där du presenterar ett fiktivt parti. Här ska du fundera över vilka frågor som är de viktigaste för partiet och hur dessa kan förmedlas till väljarna på bästa sätt. Du ska också fundera kring vilken din målgrupp är och vad partiet kan åstadkomma för dessa. Till slut kommer du få presentera din Keynote för övriga elever/lärare.

Uppgifter

 • Skriv- och taluppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: