Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Statistik kap 1 Vecka 35-40

Skapad 2018-08-28 10:35 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola F Matematik
Matte Statistik kap 1 Vecka 35-40

Innehåll

Grovplanering Kap 1 Statistik Prio  7d Östra Skolan

 

Vecka

Måndagar

Tisdagar

Onsdagar

35

Introduktion:
Pedagogiskplanering
Grovplanering
Genomgång av läroboken
Uppvärmningsuppgifter

1.1 Tabeller
film- 1.1  Tabeller

1.2 Avläsa och tolka diagram
film - 1.2  Diagram

Veckans problem:
Fotbollstabellen

Syfte: Sammanställa information i tabell

Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

36

1.3 Rita och granska diagram

film - 1.3 Rita och granska diagram

1.3 Rita och granska diagram

Veckans problem:
Punktdiagram

Syfte: Tolka punktdiagram

Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

37

1.4 Lägesmått:
medelvärde
median
typvärde

film - 1.4 lägesmått

1.4 Lägesmått:
medelvärde
median
typvärde

Veckans problem:
Annas syskon

Syfte: Förstärka kunskaper om begreppen medelvärde och median. Redovisa tankar om lägesmått med olika uttrycksformer.

Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

38

Begreppstest s.28
Kapiteltest s.29

Arbeta med Basläger s.30-31 och/eller
Höghöjd s. 32-33

Veckans problem:
Badhuset
Högstadiet i åk 8
(Hur gammal är farmor?)

Syfte: Diskutera och reflektera över olika metoder i olika sammanhang. Reflektera över information du fått  för att lösa en specifik uppgift.

Fokus: resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

39

Arbeta med Basläger s.30-31och/eller
Höghöjd s.32-33

Introduktion:
Egen undersökning
(bedömningsuppgift)

Egen undersökning
(bedömningsuppgift)

40

Egen undersökning
(bedömningsuppgift)

Egen undersökning:
Lämnas in!

Återkoppling till elever och utvärdering
Åk 7 kap 1 Bedömningsuppgift: Undersökning Statistik

 

A.  Din uppgift går ut på att göra tre olika undersökningar:

 

  • En valfri undersökning till exempel: favoritglass, husdjurssort, favoritfärg, favoritsport, favoritmat, etc. Den valfria undersökningen ska du redovisa i ett stapeldiagram

 

  • En undersökning som beskriver hur vädret, temperaturen kommer se ut närmaste dagarna (kolla på SMHI). Undersökningen om temperaturen ska du redovisa i ett linjediagram.

 

  • En som undersöker vad eleverna tycker bäst om av: påsklov, sportlov, sommarlov. Undersökningen om vilket lov elever tycker är bäst ska du redovisa ett cirkeldiagram

 

Ni kan utföra undersökningarna tillsammans med en kompis men alla lämnar in enskilda redovisningar som sedan ska bedömas. Du ska redovisa dina resultat i diagram med hjälp av datorprogram som Google eller Excel.Utmaning!

Här har du möjlighet att visa på kvalitet på olika matematiska förmågor som begrepp, metod, resonemang, kommunikation och problemlösning.


B. En kurs i spanska med 6 deltagare har en medelålder av 27 år. Ingen av deltagarna har samma ålder

 

  1. Ge rimliga förslag på deltagarnas åldrar. Redovisa också medianen.

 

  1. Under året slutar två deltagare och en ny börjar. Medelåldern förändras inte. Ge rimliga förslag på åldrarna för den nya och de två deltagare som lämnade gruppen.

 

  1. Året därpå börjar två och en slutar. Medelåldern i gruppen stiger till 28,5 år. Ge rimliga förslag på deltagarnas åldrar.Lycka till! /Ulf B.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: