Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanerin på dari

Skapad 2018-08-28 10:36 i Enheten för flerspråkighet Ale
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi kommer att jobba den här terminen mest med tal, skrift och grammatik samtidigt ska vi jobba med mänskliga rättigheter och särskild med barn rättigheter.

Innehåll

 • Stavningar, meningar enkla texter om sig själv
 • ¨Grammatik kunskaper, tillexempel substantiv, adjektiv, verb
 • Naturkunskap och miljö
 • Demokrati och jämställhet
 • skolsystem i Sverige och hemlandet
 • Läsa olika text typ
 • Kultur och högtider
 • Geografi och historia om hemlandet

 

   

  Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  Du ska få utveckla din förmåga att använda det dari språket skriftligt och muntligt. Du kommer även att få utveckla din förmåga att kunna läsa och förstå olika texter förstå innehållet och kunna översätta till svenska.

 

 

 

      Bedömning

 • Din förmåga att tala och kommunicera på modersmål.
 • Din förmåga att använda de ord och uttryck som vi arbetar med i ett sammanhang.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när modersmål  talas.
 • Din förmåga att förstå texter på dari.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på dari.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.                                   
 • Kunskap om kultur och samhälle  

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: