👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Femårsgrupp på Kringlan

Skapad 2018-08-28 10:40 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Aktiviteter som hjälper barnet inför skolstart.

Innehåll

Nuläge

På Kringlan har vi fem stycken femåringar som i liten grupp ska utmanas på sin nivå.

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel genom lek, organiserad och frilek. Att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga. Föra samtal, följa resonemang, lyssna in och respektera varandra. Utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, drama, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte

Vi vill bidra med ett lustfyllt lärande.

 

Genomförande:

Varje vecka

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens alster och med anteckningar.

 

Utvärdering

Sker kontinuerligt i arbetslaget under gemensam reflektionstid.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
    Lpfö98 Rev. 2016