Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textsamtal

Skapad 2018-08-28 10:48 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola F Svenska som andraspråk
Innan du går ut grundskolan behöver du har byggt upp ett rikt ordförråd på ca 50000 ord. Detta för att kunna ta del av all information i samhället och för att kunna lyckas med din utbildning. Om du väljer att läsa varje dag och slå upp nya ord som du inte förstår ökar du möjligheten till ett rikt ordförråd. Unga som inte läser och inte möter nya eller ovanliga ord begränsar sitt ordförråd till ca 1500 ord.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetsområdet kommer ni få träna på din förmåga att:

 • läsa texter
 • slå upp ord
 • diskutera texter
 • förstå texter
 • jämföra texter
 • utvärdera eget arbete

Undervisning och arbetsformer

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta på följande sätt:

 • tillsammans i gruppen kommer vi att läsa olika texter
 • diskutera texter
 • sammanfatta texter

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas i detta arbetsområde är din förmåga:

 • att förstå texters innehåll
 • att använda strategier för läsning av olika sorters texter
 • att tolka och resonera om texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Textsamtal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: