Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Magic 4 HT20/VT21

Skapad 2018-08-28 10:50 i Öjersjö Brunn Partille
Denna termin övas alla färdigheter så som tala, lyssna, skriva och läsa. Lektionernas upplägg består bland annat av följade undervsiningsformer: - Arbete med grammatik i Work book och word trainer. - Grupparbeten - Redovisning - Korta filmer - Intervjuer för att bli säkrare på muntlig framställning
Grundskola 4 Geografi Engelska
Vi arbetar med läromedlet Magic 4, både i böcker och digitalt på Studentlitteratur.se. Boken är uppdelad i kapitel och i den får ni bland annat läsa om fyra ungdomar och deras vardag. Vi kommer att öva på att skriva, tala, lyssna och läsa engelska texter och ord.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 •  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.  

Arbetsformer

Vi arbetar med MAGIC 4, textbok och arbetsbok, samt i digital form. Utöver arbete i boken tillkommer arbete i andra teman som inte rör boken, exempelvis serieskapande och brevskrivning. 

Under höst- och vårtermin kommer vi att arbeta med följande upplägg:

 • läsa och lyssna på olika texter
 • lära dig några grammatiska regler
 • skriva kortare texter
 • träna på stavning
 • lyssna på engelskt tal
 • träna på uttal
 • tala engelska
 • genomföra intervjuer i par
 • titta på kortare filmklipp
 • kreativt skapande enskilt och i grupp

Centralt innehåll (Vad står det i kursplanen?)

Centralt innehåll är den del av kursplanen som berättar vad som måste ingå i undervisningen mellan åk 4 och 6.

Se kopplingar till Lgr-11 (Läroplanen för grundskolan 2011) nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En Ge
Engelska åk 4-6, Öjersjö Brunn.

TALA

Nivå 1
>>>
Nivå 2
>>>
Nivå 3
>>>
Nivå 4
>>>
Att formulera sig i tal.
I muntliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sitt tal.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enkla förbättringar av sitt tal.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enkla förbättringar av sitt tal.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven i någon mån anpassa talet till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att tala.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.

SKRIVA

Nivå 1
>>>
Nivå 2
>>>
Nivå 3
>>>
Nivå 4
>>>
Att formulera sig i skrift.
I skriftliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven i någon mån anpassa skriften till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att skriva.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.

LÄSA och FÖRSTÅ

Nivå 1
>>>
Nivå 2
>>>
Nivå 3
>>>
Nivå 4
>>>
Att förstå och uppfatta engelsk text.
I enkla texter kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det mest väsentliga av innehållet.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Samt genom att med godtagbart resultat utifrån sin förståelse av texten, agera utifrån textens budskap.
Samt genom att med tillfredsställande resultat utifrån sin förståelse av texten, agera utifrån textens budskap.
Samt genom att med gott resultat utifrån sin förståelse av texten, agera utifrån textens budskap.
Strategier vid läsning av engelsk text.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan välja texter av enkelt slag och från olika medier samt med viss relevans använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja texter av enkelt slag och från olika medier samt på ett relevant sätt använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja texter av enkelt slag från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.

LYSSNA och FÖRSTÅ

Nivå 1
>>>
Nivå 2
>>>
Nivå 3
>>>
Nivå 4
>>>
Att förstå och uppfatta engelskt tal.
I talad engelska kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I talad engelska om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det mest väsentliga av innehållet.
I talad engelska om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
I talad engelska om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Samt genom att med godtagbart resultat utifrån sin förståelse av det talade, agera utifrån dess budskap.
Samt genom att med tillfredsställande resultat utifrån sin förståelse av det talade, agera utifrån dess budskap.
Samt genom att med gott resultat utifrån sin förståelse av det talade, agera utifrån dess budskap.
Strategier vid talad engelska.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse vid talad engelska.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid talad engelska.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid talad engelska.
Eleven kan välja tal från olika medier samt med viss relevans använda det hörda i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja tal från olika medier samt på ett relevant sätt använda det hörda i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja tal från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det hörda i egen. produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: