Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och Algebra

Skapad 2018-08-28 10:57 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
I det här kapitlet får du lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform. Du får även fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer.

Innehåll

 

Matematik År 9 : Tal och Algebra

 

Vecka

Ög 03A, 03B

Arbetsområde . kapitel 1. Sid. 6-53

34

 

Ons.

Tors

 

Kap.1.1 Bråk s. 8-11

Kap,1.1 Bråk.s.8-11

35

Måndag

Tisdag/onsdag

Torsdag.

Kap 1.2 Addition och subtraktion av bråk.

Kap 1.2   Addition och subtraktion av bråk.        

Kap 1.3. Multiplikation av bråk.

36

Måndag

Tisdag/onsdag

Torsdag.

Kap 1.3 Multiplikation av bråk.

Kap.1.4.division av brak. 

Kap.1.4.division av brak. 

 

 

37

Måndag

Tisdag/onsdag

Torsdag.

Repetition inför prov.

 

38

Måndag

Tisdag/onsdag

Torsdag.

 Prov. Kap.1.1-1.4.

 Kap.1.5. Algebraiska uttryck.

 Kap.1.5. Algebraiska uttryck.

39

Måndag

Tisdag/onsdag

Torsdag.

Kap.1.5. Algebraiska uttryck.

Kap.1.6. Multiplicera uttryck i parentes

Kap.1.6. Multiplicera uttryck i parentes

 

40

Måndag

Tisdag/onsdag

Torsdag.

Kap.1.7. Faktorisera uttryck.

Kap.1.7. Faktorisera uttryck.

Kap. 1.8. Ekvationer.

 

41

Måndag

Tisdag/onsdag

Torsdag

Kap.1.8. Ekvationer.

Kap. 1.9. Problemlösning med ekvationer.

Kap. 1.9. Problemlösning med ekvationer.

42

Måndag

Tisdag/onsdag

Torsdag

Repetition.

Repetition.

Repetition.

43

Måndag

Tisdag/onsdag

Torsdag

Repetition.

Repetition.

Prov!!!!

 

 

 

Alla gör nivå 1 och 2 uppgifter. Fråga läraren innan du börjar med nivå 3 uppgifter.

 

Om du är klar med veckans arbetsområde kan du prova olika saker i samråd med läraren t.ex. :

 

Begreppstest. s.44.45

 

Problem, resonemang och kommunikation. S.42.43

 

 

 

Inför provet kan du träna på:

 

 • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
 • Kunna förklaringar på begreppen . sid. 52.
 • Räkna Basläger och höjd uppgifter sidan 46-51.
 • Extra uppgifter. Fråga lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kopia av Generell bedömningsmatris matematik, 7-9, Östergårdsskolan, Halmstad

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Förmåga att...
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tilllämpas i sammanhanget.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Förmåga att...
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Förmåga att...
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Förmåga att...
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Förmåga att...
föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: