Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell år 9 ht 2018

Skapad 2018-08-28 11:01 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 9 Svenska
Vi skriver en kort novell utifrån några givna förutsättningar. Första versionen revideras utifrån egenkontroll samt kamratrespons.

Innehåll

Syfte och mål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda språket som ett medel för att formulera och uttrycka känslor, tankar och gestaltande beskrivningar av karaktärer och miljöer. 

Undervisningen ska även stimulera intresse för läsande och skrivande samt stärka deras tilltro till sin egen språkliga och kommunikativa förmåga.

Undervisning och genomförande

Vi förbereder oss inför nationella provet genom en kort skrivuppgift där vi ska anpassa oss efter vissa givna förutsättningar vad gäller innehåll och form. Genren modelleras genom att vi läser upp goda exempel för varandra. En viktig del av uppgiften är att ge och ta respons utifrån en checklista kopplat till form och innehåll.

Bedömning

Du bedöms utifrån:

 • Ditt deltagande i klassrumsarbetet
 • Din förmåga att ge och ta respons på din text.
 • Din slutprodukt i form av en egen novell.

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift: "Det ligger en sko på vägen".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris: Novellskrivande

NIvå 1
NIvå 2
NIvå 3
NIvå 4
Innehåll
Din text följer inte "novellritning" och/eller saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån "novellritning" och har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Din text är väl anpassad till "novellritning"" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Din text är mycket väl anpassad till "novellritning" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa.
Språk
Din text har stora brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Person- och miljöbeskrivning
Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Kamratrespons
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbet din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: