Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 8

Skapad 2018-08-28 11:01 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 8 Matematik
I det här arbetsområdet får du bland annat lära dig: *uttrycka andelar i bråkfrom, decimalform och procentform. *sambandet mellan andel, del och det hela *räkna ränta och räntesats Begrepp som används är exempelvis: andel, del, det hela, täljare, nämnare, bråkform, förlänga, förkorta, avrunda, decimalform, procentform, procentenhet, ränta och räntesats

Innehåll

Tidsplan

Vecka

Lektionsplanering (ändras vid behov)

Läxa

35

Introduktion av terminen, kap 1.1 samt fördiagnos

 

36

1.1 + 1.2

Göra klart och förstå tom 1.2

37

1.3 + problemlösning

 

38

1.4

Göra klart och förstå tom 1.4

39

1.5 + 1.6

 

40

Blandade uppgifter samt diagnos kap 1

Anpassade uppgifter diagnos

41

Test/prov

 

42

2.1 + 2.2

 

43

2.2 + 2.3

Göra klart och förstå tom 2.3

45

2.4 + 2.5

 

46

2.5+2.6

 

Göra klart och förstå tom 2.6

47

Repetitioner inför provet samt TEMA

 

48

Prov kap 1-2

 

49

Fördiagnos + 3.1

Göra klart och förstå tom 3.1

50

3.2 + 3.3

 Göra klart och förstå 3.3

51

problemlösning

 

   

 

Repetitionssidor att träna på inför prov (på lektionstid eller hemma):

Sammanfattning s 50
Blandade uppgifter s 51-54
Träna mer s 56-58
Repetition s 307(uppgift 41-11)

 • Varje avsnitt i boken består av fyra nivåer. Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt. Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4. Uppgifterna på repetitionssidorna som är angivna ovan är på en grundläggande nivå 
 • Om du jobbar i basboken är det viktigt att du gör nivå 1 i boken efter varje avsnitt
 • Tips annat på bra stöd: Matteboken.se filmer och genomgångar på olika språk och årskurser, Mattecentrum ger gratis matematikundervisning och läxhjälp online.  

 Förmågor att utveckla

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • Föra och följa matematiska resonemang

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

 • Uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • Använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem
 • Utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare
 • Reflektera över jämförbarheten mellan andelar
 • Utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang 
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Begrepp och uttryck vi kommer att jobba med inom detta arbetsområde: 
Andel, del, det hela, täljare, nämnare, bråkform, förlänga, förkorta, avrundning, decimalform, procentform, procentenhet, ränta, räntesats

Arbetssätt, metod och material

 • Vi kommer att utgå från boken ”Y”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver

 • Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och utgå från gemensamma uppgifter på tavlan

 • Boken finns inläst hos Inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken.

 • Du kan skriva av eller fotografera av genomgångar/anteckningar på tavlan.

 • Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationstabellen.

 • Du kan titta på genomgångar på www.matematikbokenxyz.se (Matematikboken Y)

Bedömning

Dina förmågor bedöms kontinuerligt under lektioner, särskilt vad gäller din förmåga att resonera och argumentera. I slutet av arbetsområdet kommer du få göra ett prov. Bedömningen utgår från kunskapskraven för de olika betygsstegen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: